Sambolagen eller Samäganderättslagen?

FRÅGA
Hej.Jag o min fd sambo har separerat sedan flera år tillbaka. Han bor kvar i huset och ska nu köpa ut mig. När 1 år gått kan ingen av oss kräva en bodelning har jag förstått, men jag har väl ändå rätt till min del av halva huset fortfarande? Alltså att han måste köpa ut mig eftersom han ska bo kvar?Maria
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Sambolagen (2003:376)

När samboförhållandet upphör har var part en möjlighet att begära att en bodelning fastställs inom ett år, (8 § SamboL). Det innebär att den som vill fastställa en bodelning från ett samboförhållande efter att ett års fristen passerat har ingen laglig rätt att göra det.

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt

Om både du och din före detta sambo står registrerade som ägare på fastigheten gäller Samäganderättslagen. Har ni inte skrivit något samäganderättsavtal som stadgar annat ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens om att din före detta sambo ska köpa ut dig har du rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §).

Din före detta sambo kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl. Beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92074)