Sambolagen

FRÅGA
Hej,Min bror äger en villa där hans 4 barn bor med sin mamma i 2 år men han har inte sin address där och han och barnens mamma är inte gifta. Har hon rätt att ta halva villan? De är inte heller sambo
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du nämner i din fråga att din bror inte varit gift med mamman till barnen och därför blir inte reglerna om äktenskapskilling tillämpliga och hon har således ingen rätt till huset enligt reglerna i äktenskapsbalken. Däremot kan det vara så att reglerna i sambolagen blir tillämpliga. Det framgår vidare utav frågan att de inte är sambor, har de däremot tidigare varit sambor så kan det i vissa specifika fall vara så att mamman till barnen har rätt till halva villan.

Utgångspunkten i ett samboförhållande är att var och en av samborna äger sin egendom. Det enda som delas lika vid en eventuell separation är det som utgör samboegendom, dvs. bohag (möbler, köksartiklar etc.) och bostad som är införskaffat för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Bohag och bostad som har införskaffats för gemensamt bruk ska alltså delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). För att en bostad ska utgöra samboegendom krävs det alltså att den har förvärvats i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad. Har din bror alltså köpt villan med syftet att de båda ska bo där gemensamt ska hälften av villan tillfalla mamman till barnen. Har de däremot inte haft något samboförhållande har mamman till barnen inte rätt till hälften.

Sammanfattningsvis har mamman till barnen endast rätt till hälften av villan om din bror och hon har haft ett samboförhållande och villan har förvärvats för att utgöra deras gemensamma bostad.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96471)