Sambolagen

FRÅGA
Hej!Min mamma har avlidit och hennes sambo hävdar att han har rätt till arv? Min fråga är om detta stämmer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen.

Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon.

Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål.

En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL.

Slutsats:

Nej, din moders sambo har inte rätt till arv men han har rätt till bodelning, förutsatt att han gör en begäran om bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85250)