Sambolagen

FRÅGA
Hej Lawline!Måste först och främst säga att jag blev glatt överraskad av att upptäcka er.Jag separerades i början av 2016, har två barn ihop med min fd. sambo. Ena har jag halva vårdnaden av, men ingen vårdnad om den yngsta pojken då hon vägrar ge mig den.Hon har sedan några månader tillbaka egen lägenhet via soc. Jag köpte bostadsrätten strax innan hon flyttade in med mig.Kan hon begära 1/2 av egendomen och tillgångar? Då hon flyttat ut frivilligt och inte är bosatt hos mig längre, gäller något av det?Extrafråga: Hon har tagit med sig en relativt dyr TV som jag har köpt, hur kan man begära tillbaka den? Gör man en polisanmälan för stöld? Då hon vägrar ge mig den.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör, ska samboegendomen enligt Sambolagen (SamboL) 8 § fördelas lika genom bodelning. Vad som ingår i samboegendomen definieras i SamboL 3 §. Enligt paragrafen föreskrivs det att bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning.

Har ni köpt lägenheten för gemensam användning och det inte finns något samboavtal som föreskriver att bostaden tillhör endast en av er i form av enskild egendom, är huvudregeln att ni ska dela bostaden lika vid en eventuell bodelning. Du nämner att du köpte bostadsrätten innan hon flyttade in med dig och det skulle kunna tala för att ni inte har förvärvat bostaden för gemensam användning.

För TVn gäller det i princip samma sak. Definitionen om vad som ingår i samboegendomen definieras, som nämnt ovan, i SamboL 3 §. Enligt paragrafen föreskrivs det att bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det innebär att om TVn har köpts eller förvärvats för gemensam användning, ska ni dela på värdet av TVn inför en eventuell bodelning. Om TVn däremot skulle vara din eller hennes i form av enskild egendom, har den personen en individuell rätt till TVn och en bodelning på TVn ska därmed inte göras. Skulle det visa sig att TVn är din, har du rätt att begära tillbaka den.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen, på telefon: 08-533 300 04 mellan måndag och onsdag kl. 10:00-16:00 eller via mail på info@lawline.se.

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86615)