sambolagen

FRÅGA
Min sambo och jag har bott ihop I 15 år, men vi kommer att flytta isär om någon månad. Vi vill vänta med att sälja lägenheten I nåt år. Kommer sambolagen fortfarande att gälla nästa år, trots att jag har flyttat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga på följande sätt: Ni ska flytta isär och du vill veta om reglerna Sambolagen ställer upp för bodelning etc kommer att vara tillämpliga vid er framtida försäljning av lägenheten.
Jag ska försöka besvara din fråga genom att beskriva rättsläget generellt på detta område:
Sambolagen är tillämplig på personer som är i ett samboförhållande med varandra. Ett samboförhållande upphör bland annat när samborna flyttar isär enligt 2 § 2 p Sambolagen. Enligt 8 § samma lag ska en framställning om begäran om bodelning ske senast 1 år efter det att samboförhållandet upphört. Iakttas inte denna tidsfrist föreligger en risk att den ena parten förlorar sin rätt. Enligt 10 § samma lag kan sambor ingå ett föravtal om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med bodelningen. Detta föravtal måste ingås som ett led i samboförhållandets upplösning.

För att undvika eventuella konflikter mellan er vid en framtida försäljningen av lägenheten och vilka regler som då ska gälla vid bodelningen råder jag er till att innan ni flyttar isär upprätta ett avtal mellan er som reglerar just detta. I avtalet bör ni reglera möjligheten om att en begäran om bodelning enligt Sambolagen (om ni nu önskar att reglerna som uppställs där ska gälla) kan ske senare än 1 år, dvs även efter den tidsgräns lagen uppställer.

Hoppas svaret varit till din hjälp
Mvh

Mimmi Orrenius
Fick du svar på din fråga?