Sambolagen

FRÅGA
Hej! Jag äger en bostadsrätt och har en hyresavgift + ränta (utan amortering) i kostnader. Det är så att jag ska bli sambo med min flickvän och undrar om hon ska betala hälften av räntan samt hälften av hyresavgiften? Det låter för mig rimligt att räntan är en del av boendekostnaden och att den bör delas? Har min sambo rätt till eventuell vinst vid försäljning av lägenheten om hon har betalat hälften av räntekostnaderna?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Sambolagen är tillämplig på sambos, se sambolagen 1 § här

Av paragrafen framgår att med sambo avses två personer som stadigvarande bor med varandra och har gemensamt hushåll. Det finns i övrigt ingen lagbestämmelse som reglerar hur sambos ska fördela till exempel boendekostnader mellan varandra. Om du vill att din sambo ska betala de avgifter du nämner, kan ni skriva ett avtal om det vid sidan av lagen / muntligt komma överens om detta. Det finns inte heller någon bestämmelse som säger att hon skulle få rätt till en del av vinsten genom att hon betalar de nämnda avgifterna. Även detta kan ni dock avtala om.

I övrigt vill jag uppmärksamma dig om följande;

Av sambolagen 3 § definieras begreppet samboegendom. Samboegendom är bohag och bostad som förvärvats för gemensamt bruk. Vidare är samboegendom, den egendom som kan bli föremål för likadelning vid eventuell separation, se sambolagen 8 §.

Av din fråga verkar det som att du redan införskaffat bostaden innan ni skulle bli sambos. Om inte bostaden från början köpts med avsikten att ni skulle gemensamt använda den, kommer den inte att vara samboegendom. Den kommer då heller inte delas ifall ni separerar. Om du ev. säljer den bostaden i framtiden och ni köper en ny med avsikt att ni båda ska bo i den, så kommer sambolagen tillämpas på den bostaden och följaktligen delas mellan er ifall ni separerar. Det går givetvis att avtala bort sambolagens bestämmelser genom ett samboavtal, se sambolagen 9 § (dock går det inte att avtala bort sambolagens 22 § som ger den som bäst behöver bostaden, en rätt att ta över denna, ifall bostaden inte är samboegendom).

Vänligen

Emil Forssell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82769)