Samboförhållandets upphörande och begäran om bodelning

FRÅGA
Måste vi bodela även den gemensamma bostaden samtidigt som bohaget delades upp vid samboförhållandets slut? Vi har inte skrivit något bodelningsavtal. Och vid vilken tidpunkt räknas samboförhållandet upphöra så man vet när tidsfristen för att begära bodelning gått ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning måste begäras inom ett år

Om ni bodelade bohaget när ni flyttade isär men inte skrev på något bodelningsavtal angående bostaden så kan den av er som vill bodela även den gemensamma bostaden begära detta i upp till ett år efter att samboförhållandet tog slut. Detta gäller alltså även fast ni redan bodelat bohaget. Avgörande för när tidsfristen för att påkalla bodelning har gått ut blir därför dagen då samboförhållandet anses ha upphört.

Samboförhållandets upphörande

För att två personer ska ses som sambos i enlighet med sambolagen krävs att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har ett gemensamt hushåll. Att samborna stadigvarande ska bo tillsammans innebär att det inte ska röra sig om ett kortvarigt förhållande och att det ska röra sig om ett äktenskapsliknande förhållande.

Ett samboförhållande anses upphöra antingen i och med att samborna gifter sig, flyttar isär eller när någon av samborna avlider. Om du och din sambo flyttat isär direkt i anslutning till att ni tog beslutet om att ni inte längre skulle vara tillsammans så skulle ert samboförhållande enligt lagens mening ha upphört i och med utflyttningen. Bor ni istället kvar tillsammans efter att ni beslutat om att förhållandet är slut så blir dagen för beslutet avgörande för när samboförhållandet anses vara över eftersom ni då inte längre uppfyller kriterierna som lagen uppställer för sambos. Då bor ni ju inte tillsammans under äktenskapsliknande förhållande längre och därmed är sambolagen inte tillämplig. En bodelning kan då endast påkallas ett år efter det datum som ni beslutade att förhållandet var över.

Det kan bli problematiskt att avgöra när samboförhållandet upphört

Det kan dock bli problematiskt att bevisa att samboförhållandet var över i lagens mening om någon av samborna hävdar att ni bodde tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden även efter den tidpunkt då ni gjort slut. Om ni är folkbokförda på samma adress utgör det nämligen en presumtion för att ni lever i ett samboförhållande och inte att ni endast lever tillsammans. Bedömningen om när samboförhållandet upphört blir då svårare att avgöra och i en sådan situation är det upp till den sambo som hävdar att samboförhållandet var över att bevisa det.

Om ni fortfarande betraktas som sambor innebär det alltså att sambolagens bestämmelser blir tillämpliga och bodelning ska ske inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Om ingen av er begär bodelning inom ett år sker ingen hälftendelning av samboegendomen och den som står som ägare/står på kontraktet till bostaden är skyddad från den andres anspråk på densamma.

Om ni däremot inte skulle betraktas som sambos efter att ni beslutat om att förhållandet var över och innan den andre personen flyttat ut och det har gått mer än ett år sedan dess så har den andre personen förlorat sin rätt att göra anspråk på bostaden och bohaget som inte blivit bodelat.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97338)