Finns det en tidsgräns för att man ska anses vara sambos i lagens mening?

FRÅGA
Hej! Jag minns att jag hade en juridisk diskussion med en vän en gång som sa:"Sekunden en person flyttar in och blir sambo hos sin partner, så äger den som flyttade in direkt hälften av egendomen, lägenheten, allt som person B äger, osv." Jag diskuterade tillbaka och sa att det inte stämde, men har kollat och kikat en del i Sambolagen och läst om att ja, bodelning sker och att egendomen delas på hälften om inget annat har avtalats. Så finns det sanning i min väns påstående? Dock så undrar jag även, hur länge måste ett par ha varit sambos för att en bodelning kan krävas och att hälften av all egendom delas då? Räcker det med endast 1 dag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning mellan sambos finns precis som du påpekade stadgade i Sambolagen (SamboL). Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor i en gemensam bostad. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par.

Lagen uppställer inte någon specifik tidsgräns för att den ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. Som exempel kan nämnas RH 2005:34, där domstolen ansåg att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening. (Se här för fortsatt läsning).

Även viktigt att ha i åtanke är att det är endast samboegendom som kan utgöra föremål för bodelning. För att egendom ska anses vara samboegendom innebär det att det ska utgöra gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning, (se 3 § SamboL). Sambolagen gäller alltså inte all egendom som tillhör samborna. Vid en bodelning ska samborna dela enbart det som anses vara samboegendom.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85395)