samboförhållandet upphör - vad har jag rätt till?

FRÅGA
Jag har varit sambo i 16 år med 2 gemensamma barn.Sambon har betalat huslån och bilarJag har betalat mat och det mesta till barnen.Sista året hade vi gemensamt konto där vi betalade allt tillsammans utom huslånet som sambon fortsatte betala för.Jag har nu flyttat. Har jag rätt till någonting över huvud taget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni har varit sambor tillämpas Sambolagens regler. Enl. 3§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) utgör eran gemensamma bostad och bohag samboegendom förutsatt att bostaden och bohaget är förvärvat för gemensam användning och att ni haft gemensamt hushåll vilket detta enligt förarbeten ska betraktas som då ni haft ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Det spelar alltså ingen roll att det är han som har betalat på huslånet. Sålänge huset är införskaffat för gemensam användning har du rätt till hälften av värdet av bostaden. Bohag som har förvärvats under samlevnaden är normalt att anse som förvärvat för gemensam bruk.

När ett samboförhållande upphör, ska på begäran av båda eller någon av samborna, samboegendomen fördelas genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena då samboförhållandet upphörde enl. 8§ SamboL. Begäran om bodelning ska framställas senast 1 år efter det att samboförhållandet upphörde. Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag för skulder har gjorts enl. 13§ SamboL ska läggas samman och delas lika mellan samborna enl. 14§ SamboL. Du har alltså rätt till hälften av samboegendomen. Det finns dock en jämkningsklausul i 15§ SamboL som innebär att om det anses oskäligt med hälftendelning kan bodelningen istället göras så att den ena sambon får behålla mer av egendomen med hänsyn till samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden eller med hänsyn till omständigheter i övrigt. Då ni har varit sambor i 16 år är det inte möjligt att åberopa samboförhållandets längd som skäl för jämkning. Du jag inte vet hur era ekonomiska förhållanden ser ut jag kan inte säga om det finns skäl för jämkning men som sagt, huvudregeln är att du har rätt till hälften av samboegendomen.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85358)