Samboförhållandet har tagit slut, ska min sambo få del i värdeökningen på bostaden?

Hej! Har just bett min fd sambo att flytta ut! Jag köpte radhuset 2006och vi blev sambor 2012. Är jag skyldig att ersätta henne någonting då värdet har ökat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.

Sammafattat svar:
Nej, du behöver inte ersätta henne för värdeökningen av huset.

Längre genomgång:
När man är samboende med någon under "äktenskapslika förhållanden" så gäller sambolagen för förhållandet. Sambolagen 1 §. Man kan egentligen klassa det lite som ett light-äktenskap där man bara delar på viss egendom och bodelning bara sker i vissa fall, samt att man ärver mindre saker av varandra (och enbart gör det om man äger mindre än två prisbasbelopp ca 88 000 kr...).

När ett samboförhållande upphör genom att man antingen flyttar isär eller någon avlider, eller om någon av dem gifter sig så kan en bodelning göras om någon sambo begär det. Sambolagen 8 §.

Vad ska ingå i bodelningen?
Även den bodelning som sker är en light-variant av den som görs i ett äktenskap.
Vad som kan ingå framgår av sambolagens 3 §. Det är enbart egendom som är avsedd för förhållandet, och egendom som är köpt under förhållandet.
Dvs, en bostad som är köpt fem år innan förhållandet är inte samboegendom. Däremot ingår en bostad som är köpt precis inför att båda flyttar in i den, eller en bostad som köps under förhållandet...
Det framgår att samboegendom kan bestå av gemensam bostad eller av bohag. Bostad är relativt enkelt, det är där man bor stadigvarande, en sommarstuga är däremot inte samboegendom enligt sambolagen 7 §. En sommarstuga ska alltså inte ingå i bodelningen.

Det som ingår är alltså antingen bostad eller bohag, vad är då bohag?
Jo det är möbler, kökstallrikar, gardiner och andra saker som man helt enkelt har i hemmet. Sambolagen 6 §.
En bil är exempelvis något som man inte har i hemmet och därför ingår inte en bil i bodelningen mellan sambos.
Även vissa saker som man har i hemmet kan anses undantagna enligt 7 § som fritidssaker. Om exempelvis den ena sambon jagar och den andra sambon aldrig jagar så är vapnen och tillhörande saker antagligen att anse som egendom för egna fritidsändamål som inte har med samboförhållandet att göra.

Det är alltså egentligen fler saker som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor än vad som faktiskt ingår oftast.
Exempelvis undantas alla pengar som finns på bank, aktier och andra värdepapper, cyklar som står utomhus, grillen, gräsklipparen, och alla möbler eller bostaden från bodelningen om de är köpta före samboförhållandet.
I det här fallet är ju bostaden köpt tidigare, så den ska inte ingå och någon ersättning för värdeökningen ska inte lämnas över till din f.d. sambo om du inte själv vill ge henne en gåva, men det behöver du inte enligt lagen.

Kan man undvika att vissa saker ska ingå?
Precis som i ett äktenskap kan dock sambor avtala om att viss egendom inte ska bli samboegendom genom avtal, lite som ett slags äktenskapsförord. Sambolagen 9 §.

Kan man välja att fler saker ska ingå i bodelningen?
Ja, eftersom det är frivilligt att ge bort sina ägodelar till folk man tycker om och det inte finns någon gåvoskatt eller liknande hinder i Sverige så är det fritt fram för två sambor som skiljs åt som vänner och vill dela sin egendom rättvist att dela upp även exempelvis pengar på banken, en sommarstuga som den ena parten köpt in för att de ska ha den gemensamt. Det är alltså högst frivilligt att dra in fler ägodelar i bodelningen om man vill. Men vill man hålla det till vad som krävs enligt lagen så är det alltså sakerna nämnda ovan som ska ingå.

Mer hjälp?
Om du skulle behöva hjälp med något mer, exempelvis upprätta samboavtal eller liknande så kan Lawlines Juristbyrå hjälpa dig med det. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@Lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även skicka email om du har följdfrågor eller om du vill få något i din fråga utförligare förklarat som du känner att du inte fått svar på.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning