Samboförhållanden, arv och testamentering

Jag är sedan många år sambo och vi har nu beslutat att förnya vårt testamente. Jag har sedan tidigare två (vuxna) barn och vi har ett barn (vuxet) gemensamt. Vi bor i villa, har fritidshus, och står som gemensamma ägare på båda. Min sambo driver sedan några år en firma som nu är omgjort till aktiebolag. Vem ärver om en av oss dör? Hur ska vi skydda varandra på bästa sätt? Vad händer med firman om min sambo avlider? Jag litar inte riktigt på man i ett testamente får med alla parametrar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!


Bodelning med anledning av ett dödsfall

Enligt 3 § sambolagen är det så att er bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inga speciella undantag i 4 och 9 §§ är tillämpliga.

Vid ett dödsfall ska på begäran av den efterlevande sambon bodelning ske (det saknar betydelse om det finns ett testamente). Den medför att den efterlevande sambon får rätt till hälften av samboegendomen, enligt 8 § sambolagen. Om detta belopp skulle understiga två basbelopp har den efterlevande sambon rätt till ytterligare samboegendom i den mån samboegendomen räcker (maximalt 2 basbelopp). Vidare framgår i 16 § andra stycket att att om bostaden räknas som samboegendom har den efterlevande sambon rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, om behov finns och det är skäligt.


Arvsrätt och betydelsen av ett testamente


Efter bodelningen ska, om det inte finns ett testamente, den samboegendom som återstår samt enskild egendom som den avlidna innehar tillfalla de tre barnen med lika arvslotter, enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken.

Om ni upprättar ett testamente kan ni i detta fastslå att kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan person (t.ex. den efterlevande sambon), med ett undantag. Av 7 kap. 3 § ärvdabalken framgår nämligen att oavsett vad som står i testamentet har barnen rätt till minst hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (fördelade på laglotter).

Förslagsvis bör ni upprätta testamenten till förmån för varandra. Det kan ni enkelt göra via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Det är vidare möjligt att boka muntlig rådgivning hos Familjens jurist.

.

Aktiebolaget

Aktiebolaget ingår i kvarlåtenskapen och kommer därmed att tillfalla barnen om det saknas ett testamente. Alternativt kan aktiebolaget testamenteras till dig förutsatt att barnen får ut sina laglotter (se ovan).


Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”