Samboförhållanden, äktenskap och arv

FRÅGA
Min sambo och jag har lite funderingar för vi vill helst flytta till ett större hus. Vi bor idag i ett litet hus jag ägde redan när vi träffades. Idag är jag "säker" om något händer min sambo, för vi är inte gifta och huset är min egendom. Saken är den att jag har inga barn, men min sambo har två, dvs det finns särkullebarn. Om vi bor kvar (och i stället bygger ut) men gifter oss, kan mitt hus skrivas som enskild egendom? Dvs det ingår in i hans barns laglott om något händer honom. Om vi köper nytt hus och flyttar, kan det skrivas på bara ena parten, d v s mig? Om vi inte är gifta alltså.Vad som bekymrar mig om vi köper nytt ihop eller gifter oss är att hans barn har rätten att ta ut sin laglott om något händer och då måste jag sälja huset för att lösa ut dem. Vi är över femtio år så då krymper ju ekonomin om några år då man går i pension och möjligheterna till att köpa nytt hus igen är obefintliga. Tänket skriva testamente till min sambos fördel och till hans barn tillsammans med mina syskonbarn som förmånstagare om min sambo inte finns kvar. Det är väl helt ok? Annars är det ju mina föräldrar och syskon som ärver mig eftersom jag inte har barn. Mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboegendom finns i sambolagen (SamboL), regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och arv samt testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Sammanfattning

Huset ni bor i nu är inte samboegendom och kommer därför inte ingå i en bodelning om samboförhållandet upphör. Om ni köper ett nytt hus blir det som huvudregeln samboegendom men ni har möjlighet att skriva samboavtal där ni avtalar om att det inte ska vara det. Skulle ni gifta er har ni också möjlighet att skriva huset som din enskilda egendom. Eftersom du inte har några bröstarvingar kan du fritt testamentera din kvarlåtenskap.

Sambo

Huset ni bor i är inte samboegendom eftersom du ägde det innan ni träffades enligt 3 § SamboL. Det innebär, precis som du säger, att du är ”säker” om det skulle hända din sambo någonting eftersom det därför inte ska tas med i en bodelning.

Om ni köper nytt hus utan att vara gifta är huvudregeln att denna blir samboegendom eftersom ni då skulle förvärva den för gemensam användning 3 och 5 §§ SamboL. Samboegendom ska ingå i en bodelning när ett samboförhållande upphör enligt 8 § SamboL. En sådan bodelning måste dock begäras av någon av samborna enligt 8 § och det är endast den efterlevande sambon som kan begära en sådan när samboförhållandet upphör på grund av att en sambo avlider enligt 18 § SamboL. Det innebär att om du köper ett nytt hus som ni ska bo i och din sambo avlider så kan inte hans barn begära bodelning av samboegendomen och du kommer därför få behålla huset. Det måste dock vara du som köper huset själv. Skulle ni köpa det ihop skulle hans del av huset vara en del av hans kvarlåtenskap om han avlider och då skulle barnen ha rätt att få ut sitt arv från honom. Skulle ni gå isär och du köpt huset själv men för er gemensamma användning så har han möjlighet att begära bodelning av samboegendomen och möjlighet att få del av dess värde.

Om ni köper ett nytt hus har ni möjlighet att avtala om att detta inte ska ingå i en bodelning med anledning av att samboförhållandet upphör enligt 9 § SamboL. Detta avtal brukar kallas samboavtal och innebär att huset skulle förlora sin egenskap som samboegendom.

Äktenskap

Om ni gifter er kan ni skriva äktenskapsförord, antingen innan vigseln eller under äktenskapet, om att huset ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Också om ni köper ett nytt hus kan ni avtala om att det huset ska vara din enskilda egendom. Om ett hus är din enskilda egendom innebär det att den inte ingår i en bodelning mellan er enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En bodelning ska förrättas när äktenskap upplöses enligt 1 kap. 5 § ÄktB vilket det gör när någon av makarna dör eller vid en skilsmässa enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Skulle ett hus vara din enskilda egendom innebär det att detta inte skulle bli en del av din, om ni är gifta, makes kvarlåtenskap. Detta innebär att husets värde inte kan bli en del av hans barns arvslott eller laglott.

Arvslott och laglott

Din sambos barn är hans bröstarvingar och dessa tar lika lott i hans kvarlåtenskap om han avlider enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dessa skulle som huvudregel ärva hälften av hans kvarlåtenskap var. Barnens laglott är halva deras arvslott. Om han har ett testamente t ex till förmån för dig skulle de oavsett ha rätt till denna laglott dvs 25 % av kvarlåtenskapen var. Skulle ett hus vara din enskilda egendom utgör det inte din sambos kvarlåtenskap och barnen kan då aldrig få del av det genom arv.

Skillnaden om ni är gifta eller sambo är att makar som huvudregeln ärver varandra vilket inte sambor gör. Skulle ni vara gifta och du avlider skulle din, sambo (i så fall make) ärva all din kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dina föräldrar och syskon skulle sedan ha efterarvsrätt i din makes kvarlåtenskap när han dog enligt 3 kap. 2 § ÄB. Detta skulle inte vara fallet om ni fortfarande är sambo när du avlider utan då är huvudregeln, precis som du säger, att dina föräldrar ärver dig och om någon av dessa är avliden att dina syskon delar på den avlidnes förälderns lott enligt 2 kap. 2 § ÄB. Eftersom din sambo har särkullbarn skulle dessa ha rätt till sin arvslott om han avled även om ni var gifta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dessa kan dock välja att avstå sin arvsrätt till förmån för dig och sedan få efterarvsrätt i din kvarlåtenskap enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Testamente

Om din sambo vill att hans barn inte ska dela på all kvarlåtenskap när han avlider utan endast ska ha rätt till sina respektive laglotter måste han skriva testamente till förmån för någon annan. Detta oavsett om ni gifter er eller fortsätter vara sambor. Han har då rätt att testamentera häften av sin kvarlåtenskap, resterande del utgör hans barns respektive laglotter enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om han genom testamente inskränker barnens laglotter kan de begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Du kan helt fritt testamentera din kvarlåtenskap till förmån för din sambo eftersom du inte har några bröstarvingar. Du har också möjlighet att föreskriva att dina syskonbarn samt hans barn ska ha rätt till efterarv efter att din sambo innehaft och förfogat över lotten under sin livstid. Dessa blir i så fall testamenteriska efterarvingar. Din sambo kan då fritt förfoga över egendomen han får av dig genom testamente under sin livstid men inte reglera vad som ska hända med den, genom testamente, när han avlider.

Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal, äktenskapsförord eller testamente så kan ni få det enkelt via vår avtalstjänst.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2753)
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?
2020-10-17 Varför ska mina tillgångar registreras när min sambo dött?

Alla besvarade frågor (85155)