Samboförhållande - vad gäller angående mina bilar?

FRÅGA
Jag har blivit sambo på gamla dar och flyttat ihop i en hyreslägenhet,sambon har egen bil, men jag har köpt både ny bil och husbil efter vi flyttat ihop, ärver mina 2 barn båda mina bilar, jag menar husbilen har jag ju köpt för att vi ska bruka den tillsammans
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får man vända sig till reglerna i Sambolagen. Enligt 2 § upphör ett samboförhållande om det ingås äktenskap, om det flyttas isär och om någon avlider. Det senare aktualiserar även frågor om hur arvet ska fördelas.

Innan det blir fråga om arv, är det däremot nödvändigt att bedöma vad för slags egendom som ska ingå i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. Bodelningen görs alltid före ett arvskifte och avser samboegendom. Enligt 3 § förklaras att samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, som förvärvats för gemensam användning.

I förarbetena till sambolagen diskuterades frågan om s.k. motordrivna fortskaffningsmedel, dvs bilar, båtar osv., skulle ingå i begreppet gemensamt bohag. Frågan besvarades nekande i inväntan på ytterligare utredning. Det betyder att dina bilar (inklusive husbil) som utgångspunkt inte utgör gemensamt bohag och därmed inte är samboegendom. Bilarna ingår därmed inte i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. För mer information om hur det resonerats i förarbetena, se Prop. 2002/02:80, s. 31-32.

Förenklat innebär det att bilarna kan ärvas av dina söner, utan att några invändningar kan göras från din sambo enligt sambolagstiftningen. En annan fråga är vad som ofta brukar beskrivas som samägande. Jag tolkar däremot din beskrivning som att det är du som köpt bilarna utan hjälp från din sambo, vilket givetvis gör dig till ägare. Om din sambo hade varit med i finansieringen rör det sig om ett samägande utifrån hur mycket både bidragit.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2737)
2020-09-30 Sambolagen
2020-09-30 Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?
2020-09-30 Rätt att ta del av min sambos arv
2020-09-30 Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

Alla besvarade frågor (84690)