Samboförhållande upphör vid äktenskap

FRÅGA
Jag bor med min f.d. man i mitt hus. Vi är nu sambos. Om han gifter om sig, måste jag dela huset med honom då också?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Samboförhållande - SamboL

Sambolagen är tillämplig då två personer stadigvarande bor i gemensam bostad i ett par liknande förhållande (1 § SamboL). Det görs en helhetsbedömning utifrån omständigheter som kan tala för och emot att det föreligger ett samboförhållande enligt NJA 1994 s. 256. Högsta domstolen uttalade i målet att personer med huvudsaklig gemensam bostad talar starkt för att samboförhållande föreligger. Däremot kan ett samboförhållande aldrig föreligga om den ena sambon ingår äktenskap med annan.

Ett samboförhållande upphör om någon av samborna ingår äktenskap (2 § p. 1 SamboL). När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär det och om det inte finns något samboavtal som stadgar annat (9 § SamboL). Påkallande av bodelning måste ske inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om du förvärvade ditt hus utan avsikt för gemensam användning dvs innan ni blev sambor ska huset inte ingå vid en eventuell bodelning. Det innebär då att huset förblir ditt och du har rätt att bo kvar i huset själv.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93108)