Samboförhållande upphör

Hej!

Jag flyttade in till min partner till hans lägenheten, och vi har levt som sambor, men nu ska separeras. Han antyder på att han kan och ska "kasta" ut mig från lägenheten,min fråga är har han rätt till det? Samt nu när vi ska separareras hur delar vi på egebdomarna i lägenheten? Vad gäller? Och vad skulle gälla om han skulle vägra att ge mig mina grejer, eller hota med att kasta ut dem, vilket han gör, vem skall/ kan kontaktas?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att redogöra för vad som händer när ett samboförhållande utan samboavtal upphör, om du vill läsa mer om det själv är det sambolagen som är tillämplig.

Bodelning

Nedan så gör jag en punktlista som steg för steg redogör för en bodelnings händelseförlopp.

1.När ett samboförhållande upphör kan ena sambon begära bodelning inom tidsrymden av ett år från det att upphörandet inträffade (8 § 1-2 stycket sambolagen). En bodelning är en uppdelning av samboegendom, om du inte vet vad en samboegendom är så redogör jag för det nedan, se rubrik Samboegendom.

2. Vid en bodelning ska först samborna redovisa sin samboegendom (11 § sambolagen).

3. Sedan så ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § sambolagen).

4. När detta är gjort så ska återstående samboegendom slås samman och sedan delas lika på (14 § sambolagen). Det sker därmed en likadelning av samboegendomen.

Samboegendom

Är enbart bostad och bohag (hus, möbler etc.) som är köpt för att användas tillsammans (3 § sambolagen). Jag kan därmed inte svara på vilka av era tillhörigheter som är samboegendom eller inte, men jag hoppas att du kan svara på det själv efter att ha läst detta!

Svar

All samboegendom ska delas lika, vilket betyder att om lägenheten vore en samboegendom så kan han inte "kasta" ut dig. Vidare så upphör först ett samboförhållande när ni flyttar isär, så ert samboförhållande har ännu inte upphört (2 § 1 stycket 2 punkten sambolagen). Ett alternativt sätt att få samboförhållandet att upphöra är dock igenom att ansöka om en bodelningsförrättare (2 § 2 stycket sambolagen)

Angående vem du ska kontakta så finns det olika förfaranden som är att rekommendera. Du skulle kunna ansöka om en bodelningsförrättare till tingsrätten, eller så skulle ni båda kunna anlita varsitt juridiskt ombud för att medla fram en lösning. Om du känner dig osäker på någonting och behöver prata med juridiskt kunniga eller jurister så kan du alltid ringa till oss på Lawline för juridisk rådgivning, för mer information om det är du varmt välkommen att kontakta oss på numret 08-533 300 04.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning