Samboförhållande - kan bostadsrätt bli föremål för bodelning?

FRÅGA
Hej,Jag och min tjej har sedan 1,5 år tillbaka bott tillsammans i en bostadsrätt som hennes föräldrar köpte till oss så att vi kunde bo där tillsammans. Dealen var att vi skulle betala för allt och när vi haft råd så skulle vi köpa loss den för samma pris som de köpte den för. Min fråga är då, kan jag begära bodelning på lägenheten trots att hennes föräldrar står på lägenheten?Lägenheten är köpt för att vi skulle bo där och vi har betalt för alla kostnader kring lägenheten.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

En förutsättning för att sambolagen ska vara tillämplig i detta fall är enligt 1 § sambolagen att ni har varit stadigvarande boende i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Stadigvarande boende anses man i regel vara efter sex månader. Jag uppfattar det alltså som att ni är sambos i lagens mening.

Samboegendom och bodelning

Enligt 8 § sambolagen gäller att när ett samboförhållande upphör av annan anledning än genom ett äktenskap, ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas genom bodelning. Enligt andra stycket följer att begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.

Enligt 3 § sambolagen ska gemensam bostad och bohag räknas som samboegendom. Det innebär att bostadsrätten kommer räknas som samboegendom under förutsättning att det varit avsett att förvärvandet av bostaden skett i syfte att ni ska bo där tillsammans. Det spelar ingen roll vem som betalat för bostadsrätten.

I 4 § sambolagen finns undantag till vad som enligt 3 § ska räknas som samboegendom. D.v.s. om något räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen kan det finnas undantag till detta i 4 §. Baserat på den informationen jag har fått av dig så kan jag inte finna något tillämpligt undantag.

Samboavtal

En förutsättning för att bodelning enligt sambolagen ska bli tillämpligt är dock att ni inte har upprättat ett samboavtal er emellan som avviker från den aktuella lagens bestämmelser om bodelning. I sådant fall kommer nämligen samboavtalet gälla istället för sambolagens bestämmelser om bodelning. Se 9 § sambolagen. Jag har dock utgått ifrån att ni inte har upprättat ett samboavtal i nedanstående bedömning.

Slutsats

Jag tolkar det som att ni räknas som sambos i lagens mening och att bostadsrätten har förvärvats i syfte att ni ska bruka den som gemensam bostad. Det innebär att den kommer räknas som samboegendom, och möjligheten finns således att den kan bli föremål för bodelning på begäran utav någon av er, om begäran sker inom den gällande tidsfristen.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95665)