Samboförhållande

FRÅGA
Min morbror har flyttat till ett demensboende efter ett helt liv som sambo. Han har nu gått bort och hans sambo avsäger sig allt ansvar för hans begravning och avveckling av boendet. Hon anser att de har separerat i och med flytten till boendet. Han har inga tillhörigheter med sig på boendet och vi syskonbarn förväntas sköta allt. Vi har inte tillgång till ev. pengar. Vi anser att det vore moraliskt riktigt att sambon skulle sköta det praktiska och att det borde finnas dokument över bodelning då han inte har kvar några ägodelar så som foton, tavlor och saker från barndomshemmet. Vad kan vi göra? Vi vill ordna ett värdigt avslut.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Samboförhållande:

Ett samboförhållande kännetecknas av att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen (SamboL).

Upphörande av samboförhållande:

Ett samboförhållande anses upphöra när samborna, flyttar isär, gifter sig, eller någon av parterna avlider, 2 § SamboL. I fallet så har ena parterna flyttat isär och samboförhållandet har då upphört. När det upphör så ska samboegendomen fördelas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas genom bodelning med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. En sådan begäran ska framställas ett år efter att samboförhållandet upphört. När ena parten avlidit så kan en begäran om bodelning framställas senast när en bouppteckning görs, 8 § SamboL. Varje sambo är dessutom skyldig att redovisa för samboegendomen framtills bodelning har skett, 11 § SamboL.

Din morbror har ur samboförhållandet rätt till sin privata egendom men även en del av samboegendomen, om sådan egendom finns och tidsaspekten för att begära en bodelning inte har passerat. Hans sambo är dock inte ur ett juridiskt perspektiv bunden att betala begravningskostnader om inte sådant avtalats. Vanligtvis är det dödsboet som står för en del av begravningskostnaderna. Du har inte avgivit när din morbror avled men är det inom tidsramen för att begära en bodelning är det bra att börja med.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96493)