Samboförhållande

FRÅGA
Vad ska jag tänka på när min partner flyttar in och adressändrar till min lägenhet som jag äger?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Om du och din partner stadigvarande kommer bo tillsammans i ett parförhållande och således har gemensamt hushåll blir föreskrifter i sambolagen tillämplig.

Det som vanligtvis brukar vara av intresse är vetskap om konsekvenserna vid upphörande av ett samboförhållande. När ett samboförhållande tar slut kan det förekomma bodelning som innebär att all så kallad samboegendom fördelas mellan tidigare partners. Med samboegendom avses tillhörigheter som förvärvats för gemensam användning, såvida inte ett samboavtal med andra förutsättningar upprättats eller att undantagsbestämmelser i 4 § sambolagen aktualiseras. Jag antar att ni huvudsakligen vill veta huruvida din lägenhet kommer vara föremål för bodelning vid en eventuell separation. I sådana fall kan jag konstatera att din lägenhet icke betraktas som samboegendom eftersom att tillhörigheten förvärvats innan samlevnaden och kan således icke anses som anskaffat för gemensam användning. I enighet med huvudregeln kommer ni med andra ord icke gå miste om lägenheten vid en eventuell isärflyttning. Det ska emellertid tilläggas att det existerar en del undantagsregler som du behöver vara medveten om. Om ni exempelvis skaffar barn kan det finnas fog för din partner att överta lägenheten om denne bäst behöver bostaden och om övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Om det däremot inte finns barn inblandad krävs synnerliga skäl vid ett eventuellt övertagande. Rekvisitet synnerliga skäl ska dock tolkas restriktivt vilket innebär att det är väldigt få situationer som omfattas av begreppet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2681)
2020-08-04 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostadsrätten vid separation mellan sambor?
2020-08-03 Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?
2020-08-03 Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.
2020-08-02 När blir en bostad samboegendom?

Alla besvarade frågor (82649)