Samboegenom

FRÅGA
Vad gör man om nån vägrar flytta vid ett uppbrott? Min dotter har gått isär med sambon och de äger ett hus ihop. Han vägrar flytta och min dotter har gått ifrån huset med sina två barn.Han är inte pappa till dom. Vad gör man i en sån här situation? Det finns ett samboavtal skrivet av Nordeas jurist. Min dotter lade 425.000 i kontantinsats när de köpte huset. Vad gör man? Polisen har t.o.m varit inblandad! Tacksam för hjälp!Mvh,Anette Larsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så köpte- och äger din dotter och hennes f.d. sambo huset tillsammans. Huset utgör i så fall samboegendom enligt 3 § sambolagen (SamboL) (se här).

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det, 8 § SamboL (se här).

Enligt 16 § 2 st. SamboL (se här) ska den sambo som bäst behöver bostaden, eller bohaget, ha rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott. Att din dotter har barn kan vara en faktor som väger till hennes fördel i bedömningen om vem av dem som bäst behöver bostaden, men det görs en helhetsbedömning av omständigheterna i övrigt.

Enligt 28 § SamboL (se här) kan domstolen, på ansökan av sambo, bestämma vem av dem som ska få bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts. Berättigas då den ena sambon att bo kvar, är den andra sambon skyldig att genast flytta ut enligt 29 § st. 2 SamboL (se här).

Vad som är skrivet i det samboavtal du nämner är också avgörande. Samborna kan nämligen bestämma att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom ett samboavtal, detta framgår av 9 § SamboL (se här). Har de i samboavtalet bestämt att huset inte ska ingå i bodelningen utan tillfalla en av samborna så gäller alltså det.

Om din dotter inte kommer överens gällande bodelning och det blir en tvist mellan dem går man enligt 26 § SamboL (här) över till reglerna i äktenskapsbalken, där slås det fast att i en sådan situation kan man välja att anlita en bodelningsförrättare, 17 kap 1 § äktenskapsbalken (här).

Bodelningsförrättaren kommer i så fall hjälpa till att upprätta en bouppteckning och där fördela samboegendomen dem emellan. Om din dotter får bostaden men hennes sambo ändå vägrar flytta ut kan en ansökan om exekutionstitel göras hos Kronofogdemyndigheten, då hjälper de dig!

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet. - See more at: http://lawline.se/answers/inbordes-testamente-4#sthash.HQSnlHCC.dpuf

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?