Samboegendom, vad som är gemensam bostad och behövsprövning

Hej!

Jag har hamnat i en situation där min sambo, som för ca 1 år sedan köpte in sig i mitt tidigare hus, nu vill separera. Vi har en gemensam 8 månaders bebis och min sambo har en son på 10 år som bor heltid hos oss. Jag har bott i huset i ca 12 år med mina 2 barn som jag har på halvtid 14 och 16 år.

Nu hävdar hon att hon tänker låta en jurist avgöra via en behovsprövning om hon har rätt att bo kvar och låta mig och mina döttrar flytta ut.

Hela situations känns väldigt olustig. Det har inte förekommit något bråk eller annan allvarlig händelse som har triggad igång hennes inställning.

Vi är överens om att vi ska ha delad vårdnad om vårt gemensamma barn. (Mamman har inte ammat så jag ha kunnat vara med det nyfödda barnet lika mycket som mamman)

Har jag ett sämre utgångsläge än mamman i det här läget?

Råd?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I ett samboförhållande finns det egendom som är samboegendom och som ska ingå i en eventuell bodelning enligt 8 § sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P8S1. All egendom som inte är samboegendom ingår således inte i en bodelning och hör till var sambo för sig. Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som köpts för gemensamt bruk enligt 3 § sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Att bostaden ska vara köpt för gemensamt bruk betyder ofta att egendom som köpts lång tid innan förhållandet inte räknas som samboegendom.

Slutsatsen av det ovan sagda bör alltså vara att huset inte är samboegendom eftersom du köpte den lång tid innan ert förhållande och syftet med ditt köp var inte att ni skulle bo i huset tillsammans. Detta betyder också att huset inte ska ingå i en eventuell bodelning utan att ni ska dela upp det på de andelar ni äger.

Det finns speciella regler i sambolagen gällande gemensam bostad och vem som ska få den om förhållandet tar slut. Som du skriver så kan en behovsprövning göras enligt 22 § sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P22S1. Denna paragraf gäller dock främst bostadsrätter och hyresrätter och som jag förstår det handlar din fråga om en fastighet. Eftersom det inte handlar om samboegendom och det är fast egendom så kommer ni troligtvis att ha rätt till den andel ni äger. Vem som sedan faktiskt ska få själva huset avgörs således inte av någon specifik bestämmelse i lag.

Ett råd är att försöka komma överens om vem som ska ha kvar huset och vem som ska köpa ut den andra för att slippa juridiska processer som kan bli kostsamma.

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare frågor!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning