Samboegendom och samboavtal

FRÅGA
Hej!Jag har lite huvudbry angående sambolagen.Jag och min flickvän kommer att flytta in i ett hus som min mamma har köpt.Min mamma står på lån, alla papper och lagfart som 100% ägare. Det är också hon som betalar lånet.Min mamma kommer även att stå skriven på adressen tillsammans med mig.Min flickvän däremot kommer initialt inte att stå skriven på adressen, men kommer att bo där från start.(Tilläggas ska är att av olika skäl fortfarande står skriven med sin f.d sambo, och kommer göra så under minst 5 månader till.)Hon kommer inte att betala någonting för att bo i huset.Kan hon på något vis hävda rätt till fastigheten om vi går isär längre fram?Är ett samboavtal nödvändigt i ett sådant här läge?Är jättetacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning enligt sambolagen omfattar endast s.k. samboegendom (8 §). Det som avses med samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 §). Det är alltså inte avgörande vem som har betalat för egendomen. Gemensam bostad kan vara fastighet, hus eller lägenhet som någon av samborna innehar med bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt (5 §).

Det är däremot möjligt för sambor att avtala om att viss egendom inte ska vara med vid en bodelning eller att bodelning inte ska ske (9 §). Dessutom undantas från bodelningen sådan egendom som en sambo har fått genom arv, testamente eller fått i gåva om det finns ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (4 §).

Eftersom det är din mor som har köpt fastigheten och äger denna utgör den alltså inte samboegendom. Om däremot planen är att du ska köpa fastigheten av din mor kommer den att bedömas som samboegendom och skulle då omfattas vid en bodelning. Vill du inte att fastigheten ska omfattas vid en bodelning så är ett samboavtal nödvändigt. Om däremot tanken är att din mor ska dig fastigheten i gåva så kan hon i gåvobrevet skriva in att fastigheten ska vara din enskilda egendom. Märk väl att då är det endast den egendom som du får i gåva som undantas, övrigt som ni kan ha införskaffat till huset kommer att vara samboegendom.

Om situationen är sådan att du gärna vill behålla din egendom om förhållandet skulle upphöra är ett samboavtal att rekommendera. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av bägge och det bör tydligt framgå av avtalet om avsikten är att bodelning inte ska ske alls eller vilken egendom som ska undantas.

Vill du ha hjälp med avtalet erbjuder Lawline en avtalstjänst där du kan utforma ett samboavtal. Detta är en del av Lawlines betaltjänster och du finner dessa under fliken Avtal. Under fliken avtal finner du sedan en länk som tar dig vidare för att utforma ditt samboavtal.

Det går till så att du först fyller i uppgifterna i avtalsformuläret och därefter kontrollerar du att alla uppgifter är riktiga. Sedan du bekräftat uppgifterna betalar du för tjänsten och därefter tar du emot avtalet i pdf-format. Slutligen skriver du ut avtalet och ni skriver under det.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Är det något annat du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Fredrik Wållberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2356)
2019-08-17 Kan jag få ta del av min sambos fastighet (som inte utgör samboegendom) om jag lagt ner kostnader och tid på underhåll, ombyggnation och renovering under vårt samboförhållande?
2019-08-15 Arvsrätt sambor
2019-08-14 Bostad måste vara förvärvad för gemensam användning för att ingå i bodelning
2019-08-13 Kan köpet av bostadsrätten hamna under sambolagen?

Alla besvarade frågor (72058)