Samboegendom och samboavtal

Min sambo och jag har köpt en bil ihop.

Eller rättare sagt, jag har köpt en bil för att det är jag som står på den och det är jag som har gått in med hela kontantinsatsen själv. Vi har kommit överens om att eftersom att vi har köpt bilen "ihop" ska han betala mig hälften av kontantinsatsen och hälften av månadskostnaden varje månad.

Men vad skulle hända om vi separerar efter ett år?, om han har betalat mig halva kontantinsatsen osv. Blir jag skyldig honom pengar tillbaka då? Och vad händer med bilen? Får jag behålla den?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser gällande sambor och deras egendom hittar du i sambolagen.

I sambolagen stadgas det att egendom som har förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom. Samboegendom kommer allt bli en del av en framtida bodelning om samborförhållandet upphör.

Jag antar i ditt fall att när bilen köptes så var tanken att ni skulle nyttja den tillsammans även fast du stod på kontraktet eftersom ni gjorde en överenskommelse om att din sambo skulle betala en del. Bilen kommer därför att utgöra samboegendom. Skulle ni i framtiden separera så kommer bilen vara en del av bodelningen. Det betyder att båda om ni inte kommer överens om vem som ska få behålla bilen kommer ni antingen att få sälja bilen och behålla hälften av pengarna från försäljningen var. Eller så kommer den parten som får bilen att behöva köpa ut den andre för det värdet som den har rätt till (alltså halva värdet av bilen). Du kommer dock inte behöva att vara skyldig din sambo pengar för att han betalat halva kontantinsatsen.

Inom sambolagen finns och en bestämmelse som gör det möjligt att man avtalar innan om att viss egendom inte ska vara med i bodelningen. I det här fallet kan ni alltså avtala om att bilen inte ska ingå i en framtida bodelning och den kommer då tillfalla dig eftersom du står som ägare. Ett sådant avtal måste dock vara skriftligt och ha båda parters underskrift för att vara giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning