Samboegendom och samboavtal

FRÅGA
Min fråga gäller fördelning av bostadsrätt vid en eventuell separation från min sambo.För 5 år sedan köpte jag en lägenhet som vi flyttade in i. Jag betalade 15 % kontant, lånade 75 % av banken och 10 % av min far. Jag står som ägare till 100%. Har därefter renoverat för ytterligare 100.000 kr och amorterat 100.000 kr till banken. Min sambo har inte betalat något mer än del av månadsavgiften. Värdet har ökat med ca 500.000 kr.Min sambo har inte velat skriva samboavtal fast att jag vill det eftersom jag satsat mycket egna pengar.Vad kan jag göra för att inte tvingas ge henne halva värdet vid en eventuell separation? Kan jag ändra ägarförhållandet så min far blir delägare? Blir det någon skillnad om jag skulle ta ett nytt lån nu innan förhållandet spricker eftersom värdet har ökat så mycket? Så att mina lån uppgår till i stort sett samma värde som lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör, ska samboegendomen enligt Sambolagen (SamboL) 8 § fördelas lika genom bodelning. Vad som ingår i samboegendomen definieras i SamboL 3 §. Enligt paragrafen föreskrivs det att bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning.

Har ni köpt lägenheten för gemensam användning och det inte finns något samboavtal som föreskriver att huset tillhör endast en av er i form av enskild egendom, är huvudregeln att ni ska dela huset lika vid en eventuell bodelning. Min rekommendation är därför att du ber henne att skriva ett samboavtal, även om hon inte vill det. På så sätt kan du få lägenheten att bli till din enskilda egendom och den kommer därmed inte ingå vid en eventuell bodelning.

Enligt SamboL 23 § p. 1 får inte den ena sambon utan den andra sambons samtycke, avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som utgör samboegendom eller som den andra sambon kan få rätt att överta. Det innebär att du måste få din sambos godkännande för att din far ska kunna bli delägare. Saknas det samtycke från din sambo, kan du enligt SamboL 24 § låta domstolen att få avgöra det beslutet.

Tar du ett lån som i stort sett har samma värde som lägenheten, blir det skillnad. Enligt SamboL 13 § ska sambornas andelar i samboegendomen avräknas så mycket att det täcker de skulder som den sambon har när samboförhållandet upphör. Det innebär helt enkelt att om ni tar ett lån som uppstiger till det värde som lägenheten har, kommer ni ha en skuld som motsvarar lägenhetens värde. Vid bodelningen kommer värdet av lägenheten i princip bli noll och det kommer troligtvis inte finnas något att bodela av er lägenhet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Är det något som är oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88257)