Samboegendom och renovering

FRÅGA
Jag och min sambo sen fyra år tillbaka bor i ett hus som han äger sen innan. Vi har renoverat huset tillsammans där han har köpt allt material och jag har gjort allt jobbet att renovera. Vi kommer gå isär och jag undrar huruvida jag har rätt till delar av huset. Vi har tyvärr inget juridisk samboavtal. Ingen av oss är folkbokförd på adressen, utan hos hans föräldrar. Det är svårt att lämna bakom sig ett hem som jag lagt så mycket tid och kärlek i.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du och din sambo går isär ska en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Du nämner att din sambo äger huset sen innan. Jag tolkar det som att din sambo köpte huset innan du flyttade dit, vilket i så fall innebär att huset inte är förvärvat för gemensamt bruk, vilket gör att huset inte är samboegendom (3 §).

Frågan är då om din värdetillförsel till huset har någon relevans vid en bodelning? Detta är ett så kallat oklart rättsläge, vilket innebär att det råder osäkerhet kring huruvida pengar kan begäras tillbaka för renoveringskostnader. Det finns inget i sambolagen som tyder på att du kan få tillbaka det du har lagt ut. Det finns även ett rättsfall (NJA 1986 s.513 och NJA 2003 s. 650) där den ekonomiska vinningen i renoveringen har likställts med en gåva till husägaren. Slutsatsen jag drar av de omständigheter du nämnt samt rättsfallet är att du inte har rätt att ta del av husets värde vid en eventuell bodelning. Mitt råd är att du och din sambo skriver ett avtal där ni kommer överens om att du har rätt till ett visst värde av huset.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2898)
2021-04-23 Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder

Alla besvarade frågor (91415)