Samboegendom och lottläggning

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har separerat för ca 3 månader sedan. Nu vill jag ha saker som jag köpt men inte min sambo går med på... Det är en tv och en soffa som jag köpt på avbetalning och har kvar en tredjedel att betala tillbaka på. Går det att få juridisk hjälp och få hem dem till mig? Eller sälja och betala av resterande skuld och dela på det som blir över? Eller bara se glad ut och fortsätta betala av sakerna som jag inte kommer att kunna använda i framtiden?Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om sambor och deras egendom finns i Sambolagen. Precis som beträffande makar skiljer man på egendom som ska anses vara en persons enskilda egendom och egendom som ska vara samboegendom (i äktenskap kallar man denna egendom för giftorättsgods). I 3 § framgår att samboegendom är sådan egendom som förvärvats för gemensam användning. Det viktiga är alltså för vilket syfte någonting har förvärvats, om du exempelvis köper en TV i september 2015, träffar din partner i januari 2016 och flyttar ihop i juni 2016 ska TV-apparaten inte utgöra samboegendom eftersom din avsikt när du köpte den inte var att den skulle användas gemensamt.

Även om du köpte TV-apparaten efter att ni flyttat ihop kan den under vissa omständigheter anses utgöra enskild egendom, om det är tydligt att den inte ska användas gemensamt (t ex i ett spelrum som endast en av parterna i samboförhållandet är intresserad av). På motsvarande sätt kan egendom som förvärvas innan samboförhållandet inleds utgöra samboegendom om syftet är att egendomen ska användas gemensamt. En gemensam bostad utgör samboegendom om den förvärvats för att ni ska bo i den tillsammans, men inte om den ena personen helt enkelt flyttar in i en bostad som den andre redan disponerar över.

När ett samboförhållande upphör lägger man, något förenklat, samman båda parternas samboegendom och delar den lika mellan sig. Man uppnår då ett värde som var och en av parterna ska erhålla ut samboegendomen (för det är bara denna som ska delas), och i nästa led avgör man vilka specifika saker som ska tillfalla vilken part (se 8-14 §§ sambolagen).

Som jag förstår din fråga bor din sambo kvar i er tidigare gemensamma bostad och har kvar sakerna där. Först och främst får du ta ställning till under vilka förhållanden du köpte sakerna. Om du inte köpte dem för er gemensamma användning utgör de inte samboegendom utan din enskilda egendom vilket innebär att du har rätt till sakerna. Köpte du dem för gemensam användning utgör de samboegendom och ska alltså läggas in i den pott som ni ska dela lika mellan er. När man fördelar samboegendom mellan sig brukar man komma överens om vem som ska få vilka saker, men huvudregeln är att den som köpt egendomen ska få den på sin lott (se 16 §).

Hoppas att du tycker att du har fått svar på din fråga, även om svaret blev något snårigt. Om du har fler funderingar så kommentera här nedan så ska jag försöka hjälpa dig att reda ut oklarheterna!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88254)