Samboegendom och bodelning efter samboförhållande

2016-03-07 i Bodelning
FRÅGA
Separerar från min sambo ( ej sambo enligt folkbokföringen) och hyresrätten som står på honom. Vi har bott ihop i 8 år och har en gemensam son på 7 år.Jag äger en bostadsrätt som blev ombildad från hyresrätt 2010. Den har hyrts ut, samt att jag bott i den då och då under våra år ihop. Han har ej stått på några lån eller varit involverad i min lägenhet.Nu säljer jag den, är det något som ingår i delningen mellan mig och min sambo nu när vi separerar?Han säger att han har rätt till halva vinsten enligt sambolagen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du och din f.d. sambo stadigvarande bott tillsammans under en period av åtta år och därvid haft ett gemensamt hushåll, har ni varit sambos i sambolagens mening, se sambolagen 1 § 1 st. här. Vid definitionen av begreppet sambo är uppgifterna i folkbokföringen inte avgörande, det väsentliga är de faktiska förhållandena.

När ett samboförhållande upphör på grund av separation, förrättas bodelning endast om någon av parterna begär det. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört, se sambolagen 8 §. En bodelning är således inte nödvändig, såvida inte du eller din f.d. sambo begär det. Ni verkar inte heller ha skrivit något avtal som reglerar en eventuell bodelning, vilket annars är en möjlighet för att förebygga eventuella konflikter, se sambolagen 9-10 §§. Detta är möjligt att göra även vid en omedelbart förestående bodelning genom ett s.k. föravtal. Avtal i samband med bodelning kan Lawline bistå er med att upprätta, se här.

Kortfattat kan sägas att en bodelning endast förrättas om du eller din f.d. sambo begär det, vilket följer av sambolagen 8 § 1 st. Med det sagt, kommer jag i det följande utgå från att bodelning faktiskt kommer förrättas.

Vad gäller bostaden förstår jag det som att du innehaft denna innan samboförhållandet ingicks. Om så inte är fallet, ber jag dig kontakta Lawline för vidare rådgivning.
Eftersom en av förutsättningarna för att bostadsrätten ska utgöra samboegendom är att den förvärvats för gemensam permanent användning, ska bostadsrätten i det fallet inte ingå i bodelningen, se sambolagen 3 och 7 §§. Kravet på att bostaden förvärvats för gemensam användning är nämligen inte uppfyllt. Att hyresrätten ombildats till en bostadsrätt under ert samboförhållande påverkar inte den bedömningen - det centrala är huruvida bostaden från början (d.v.s. när den utgjorde en hyresrätt) införskaffats för ett gemensamt syfte eller inte.

För det fall bostaden är förvärvad för gemensamt bruk, är det ändock tveksamt om kravet på att bostaden innehafts såsom ert gemensamma hem, av din beskrivning att döma, är uppfyllt, se sambolagen 5 §. Du anger bland annat att din f.d. sambo inte varit involverad i din lägenhet, vilket talar för att kravet inte är uppfyllt.

Sammanfattningsvis kan sägas, att bostaden för att ingå i bodelningen för det första måste förvärvats för gemensam användning, vilket följer av sambolagen 3 §. För det andra måste kravet på att bostaden ska vara avsedd som ert gemensamma hem samt huvudsakligen innehas för detta mål, vara uppfyllt, se sambolagen 5 §.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du följdfrågor är du som sagt varmt välkommen att kontakta oss.

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2814)
2021-06-15 Vem har rätt till aktier som min man köpt för pengar jag har lånat vid en skilsmässa?
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?

Alla besvarade frågor (93111)