Samboegendom och bodelning av hus

Jag och min sambo ska separera efter x antal år ihop. Bostaden inklusive inventarier köptes ihop och vi har stått på hälften var av lånen. Vi har ägt 50% var tills för ett år sedan då mitt spelberoende uppdagades och vi skrev över mina 50% på henne eftersom hon var orolig för huset kontra mitt spelande. Min fråga är vilken rätt har jag till hälften av huset efter detta? Har jag rätt att nu kräva min del eller är den förbrukad?

Vill lägga till att jag nu är fri från mitt spelande.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att redogöra för vad som händer när ett samboförhållande utan samboavtal upphör, om du vill läsa mer om det själv är det sambolagen som är tillämplig. Skulle det vara så att ni har ett samboavtal är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline, så att vi har möjlighet att svara på frågan utifrån de förutsättningarna.

Vid ett samboförhållandes upphörande sker en bodelning, om du inte vet hur en bodelning går till redogör jag för det under rubriken Bodelning. En bodelning delar upp samboegendomen, varvid ert boende inkluderas om de uppfyller de krav som redogörs under rubriken Samboegendom. Att ni har skrivit över bostaden till den ena parten saknar betydelse. En likadelning kommer ändock ske, i enlighet med sambolagen.

Bodelning

Nedan så gör jag en punktlista som steg för steg redogör för en bodelnings händelseförlopp.

1.När ett samboförhållande upphör kan ena sambon begära bodelning inom tidsrymden av ett år från det att upphörandet inträffade (8 § 1-2 stycket sambolagen). En bodelning är en uppdelning av samboegendom, om du inte vet vad en samboegendom är så redogör jag för det nedan, se rubrik Samboegendom.

2. Vid en bodelning ska först samborna redovisa sin samboegendom (11 § sambolagen).

3. Sedan så ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas, det vill säga att det görs en skuldavräkning (12 § sambolagen).

4. När detta är gjort så ska återstående samboegendom slås samman och sedan delas lika på (14 § sambolagen). Det sker därmed en likadelning av samboegendomen.

Samboegendom

Är enbart bostad och bohag (hus, möbler etc.) som är köpt för att användas tillsammans (3 § sambolagen). Att bostaden enbart står på ena parten saknar därmed betydelse.

Svar

Du har rätt att kräva hälften av huset om du uppfyller kraven för att huset ska kvalificeras som en samboegendom, liksom att ni inte har ett samboavtal. Din rättighet att kräva hälften av huset är säkrat av sambolagen.

Jag hoppas att du känner att du fått ett tydligt svar på dina frågor, om du behöver något förtydligat eller har någon mer fråga så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”