Samboegendom och bodelning

2017-10-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har nyligen bestämt oss för att separera. Vi har muntligt kommit överens om att jag ska lämna lägenheten om ca 2 mån, då jag ska ha lyckats få in en buffert och ta mig vidare. Men eftersom missbruk av narkotika förekommer hos hen som skiftar i humöret efter vartannan dag, har hen hotat med att byta lås då hen varit uppe i varv. Och nu gjort de. Hen står på hyreskontraktet men jag har varit/är folkbokförd där i ca 3 år. Polisen har nu gjort en anmälan på egenmäktigt förfarande men jag står ändå utan nyckel till min egen bostad och polisen kan inget göra. Enligt sambolagen har jag fortfarande rätt att bo där , vilket jag gjorde fram tills idag, tills jag kom hem från jobbet. Sambon är svår att samarbeta med, vad ska jag göra? Kan hyresvärden verkligen hjälpa till att byta lås utan bådas samverkan då hyreskontraktet enbart står på en person? I syfte för att stänga ute den andra sambon? Hur kommer jag in i lägenhet och mina saker om sambon inte samarbetar? Vart ska jag bo just nu?
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande upphörande av samboskap hittar du i sambolagen.

Om bostaden är samboegendom:

Lite olika situationer kan komma att göras gällande i ditt fall och jag tänkte redogöra för de olika utfallen var för sig. Jag börjar med om det skulle vara så att lägenheten förvärvades i syfte att den skulle vara er gemensamma bostad.Vid sådana fall ska bostaden räknas som samboegendom och bostaden ska då ingå i en bodelning. Vem som har rätt till lägenheten kommer då att bestämmas genom en behovsprövning där man bedömer vem som har bäst behov till lägenheten. Vid behovsprövningen läggs stor vikt vid om ni har några gemensamma barn eller inte. Har ni gemensamma barn anses i de flesta fallen att den som barnen ska ha sitt boende hos har bäst behov till bostaden.

Har ni däremot inga gemensamma barn så är det vanligast att bedömningen görs så att den som har inköpt lägenheten och därför också har äganderätten av lägenheten ska få fortsätta behålla den. Dock tas även andra faktorer in i bedömningen så som ekonomi etc. så exakt hur den bedömningen kommer göras är svårt att svara på. Görs bedömningen att din sambo har bäst behov till lägenheten så har hen all rätt till lägenheten och du kan tyvärr inte göra anspråk på att du har rätt att bo där.

Bedöms det istället att du har bäst behov till lägenheten har du all rätt till bostaden och din sambo har inte rätt att byta lås eller stänga dig ute.

Om bostaden inte är samboegendom:

Om situationen istället är så att lägenheten inte förvärvades i syfte att det skulle vara er gemensamma bostad utan att din sambo hade lägenheten själv innan ska den inte räknas som samboegendom. Lägenheten ska då inte tas med i en bodelning och det är din sambo som har all rätt till lägenheten. I det fallet har du ingen rätt till lägenheten och kan tyvärr inte göra något åt saken att han har bytt lås.

Du har däremot rätt att få tillbaka det som är ditt bohag inne i lägenheten. Han har alltså ingen rätt att hålla inne på dina saker. Skulle ni inte komma överens kan alltid en bodelningsförrättare utdelas som hjälper er att fördela er egendom och ser till att ni får ut vad ni har rätt till.

Föravtal:

Då sambolagen är en dispositiv lag betyder det att man kan göra egna avtal där man bestämmer att sambolagen inte ska göras gällande i just det specifika fallet. I ett sådant avtal kan man bestämma att vissa saker inte ska tas med i bodelningen eller att en bodelning inte ska ske alls. Det verkar som att ni har ingått ett muntligt avtal om att du ska få bo kvar i lägenheten i två månader. För att ett sådant avtal ska vara gällande krävs det att är uppfört skriftligen och underskrivet av båda samborna. Har så inte skett så är avtalet inte bindande och det avtal ni har uppfört muntligen mellan er angående bostaden är inte giltigt.

Sammanfattning:

För att sammanfatta så är det svårt att bedöma vilket rätt du har i det här fallet då det beror på en hel del omständigheter som inte framgår i fallet. Det som är säkert är att du har rätt till ditt bohag, alltså dina saker, som finns i lägenheten. Om du är mer intresserad se 8 §, 9 §, 16 § och 22 § sambolagen.

Hoppas du fick hjälp på vägen!

Vänligen

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95739)