Samboegendom och bodelning

FRÅGA
vi har varit ett par i 14år med 2 barn och gemensam vårdnad,vi köpte en lägenhet tillsammans 2009,men eftersom jag har betalnings-anmärkningar så blev det hon som fick stå på lägenheten och lånet.. om vi separerar är då halva vinsten min eftersom jag har varit med och betalat på lån mm.jag har inte ståt i någon bostadskö och får än inte ta ett eget lån för köp av lägenhet.. måste jag flytta endå och hur ska jag då kunna ta hand om mina barn på min tid ,ex varannan veka...
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Sambolagen (SamboL) så är sambos gemensamma bostad samboegendom om den inköpts för gemensamt bruk och inte är enskild egendom enligt gåva eller arv (3 och 5 §§). Det spelar alltså juridiskt ingen roll vem som betalat för bostaden, utan om den är gemensam bostad och inköpts för gemensamt bruk är den samboegendom. Efter informationen i din fråga är alltså er lägenhet samboegendom.

När samboförhållandet upphör ska samboegendomen bodelas (8 §) om ni inte avtalat bort hela eller delar av sambolagen (9 §).

Först görs en andelsberäkning i samboegendomen (11 §) och där sker även sk skuldtäckning. Skuldtäckningen innebär att från värdet av vardera delen av samboegendomen får skulder kopplade till den egendomen avräknas. I ert fall så är skulderna lånen på lägenheten. Det ev överskottet läggs sedan samman (14 §). Skulle det vara så att skulderna överstiger värdet blir det noll, du behöver som sambo alltså inte betala din sambos ev skulder. När överskottsvärdet för samboegendomen lagts samman delas detta på hälften mellan sambona (14 §).

Sedan kommer den sk lottläggningen. Som huvudregel har en sambo rätt att på sin lott få det som den sambon äger. Men när det finns en undantagsregel i 16 § som säger att den som har bäst behov av bostaden har rätt att få den på sin lott, oavsett vem som äger den. För att ett sådant övertagande ska ske ska det inte bara finnas ett behov utan det ska bedömas som skäligt att sambon övertar bostaden med. Om man har minderåriga barn boende hos sig är det ofta ett skäl att få behålla den gemensamma bostaden. Dessutom måste den övertagande sambon kompensera den andra med endera egendom eller pengar.


I ditt fall så om ni separerar och bostaden säljs får ni således halva vinsten var efter avdrag för skulderna. Beroende på omständigheter och skälighetsbedömningen kan du ha rätt att överta lägenheten mot kompensation, men det är inte något som går att avgöra enbart på informationen i din fråga.

Hoppas du fick svar på dina frågor.


Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2659)
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?

Alla besvarade frågor (81805)