Samboegendom och äganderätt

Hej!

Jag är sambo sedan 30 år och 2 gemensamma barn, nu har min mor dött och jag fick ärva hennes bostadsrätt.

Det fanns inget testamente skrivet, utan vanlig arvsrätt gällde.

Har min sambo i detta fall 50% äganderätt till bostadsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i sambolagen. Det framgår inte av frågan om ni har flyttat in i den ärvda bostadsrätten så jag utgår i mitt svar från att ni bor kvar där ni bodde innan.

Samboegendom och äganderätt
Att två personer ingår ett samboförhållande ändrar inte per automatik något gällande personernas äganderätt till egendom. Egendom som ena sambon haft innan och även sådan som denne förvärvar under samboförhållandet kommer fortsatt tillhöra denne ensam och inte den andra sambon.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör dock samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Att bostad eller bohag är samboegendom i angiven mening medför att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning vid samboendets upplösning oavsett vem av samborna som är ägare. Sambors gemensamma bostad kan utgöras av olika typer av egendom (fast egendom, byggnad, hyresrätt, bostadsrätt etc.) som är "avsedd som sambornas gemensamma hem" och "innehas huvudsakligen för detta ändamål" (5 §). Till gemensam bostad räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 §).

Detta betyder för din del att du står som ägare till bostadsrätten och att den inte är samboegendom så länge du inte ger aktiv medverkan eller uttryck för att egendomen mottagits för gemensam användning. Ni kan även avtala om att egendomen inte ska ingå i en eventuell bodelning (9 §).

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”