Samboegendom - hur kan vi avtala om att bodelning inte ska ske?

FRÅGA
Hej, Min sambo är nära 20 år yngre. Vi har köpt hus, äger hälften var. Jag har i princip betalat min del av huset kontant, dvs 1550tkr och min pojkvän kommer gå in med 200tkr. Jag har ett barn sedan tidigare. Jag har köpt allt bohag, det har jag haft med mig, min sambo typ en tv. Jag står för de mesta av inköpen vad gäller det som behövs till huset, såsom underhåll och renovering men även annat enklare som redskap etc. Hur reglerar vi detta? Jag vill ha kvar huset vid eventuell separation och vill inte att mina saker delas upp, ej heller att jag tvingas lösa ut honom för något marknadsvärde eftersom jag står för att vi kunnat köpa detta boende. Jag önskar inte att mina investeringar i huset ses som gåva. Det ligger mycket arbete och sparande från min sida för husköpet som jag inte vill att han skulle åka snålskjuts på
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På samboförhållanden tillämpas som utgångspunkt sambolagen (2003:376). Enligt den lagen, 3 § Sambolagen, så utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom. Sådan samboegendom ska sedan enligt 8 § Sambolagen ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Det som blir avgörande är således huruvida er bostad och bohag utgör "gemensam bostad och bohag" i lagens mening.

Vad som avses med gemensam bostad framgår av sambolagens 5 §, enligt 1 punkten så omfattas fast egendom som samborna äger av bestämmelsen. Ni äger den ju till hälften var.

När det gäller bohaget så är det 6 § Sambolagen som reglerar detta. Gemensamt bohag omfattar sådant bohag som är avsett för det gemensamma hemmet. I princip innebär detta att allt bohag som du inhandlat innan samboförhållandet ingicks och innan ni hade avsett att flytta ihop, ska inte ingå i det gemensamma bohaget. Det innebär att om mycket av det bohag som du tagit med det sedan innan, kommer inte vara samboegendom och således inte ingå i bodelningen. Om det dock är så att du inhandlat bohag för att det ska användas i det gemensamma hemmet, t.ex. en soffa, då kommer den omfattas och således falla in under det juridiska begreppet samboegendom. Det innebär att en enskild bedömning görs för varje enskilda egendom.

Det innebär således att bostaden ska ingå i bodelningen och eventuellt bohag. När detta sammanräknats ska parternas skulder täckas enligt 13 § Sambolagen, för att så beräkna parternas andelar i samboegendomen. Därefter ska återstående delen av samboegendomen delas lika mellan parterna. Det kan således innebära att om huset t.ex. är värt 2 miljoner, och din partner har höga skulder, att han får en större del av samboegendomen eftersom han ska kunna täcka sina skulder.

Om ni vill undvika att bostaden delas lika mellan er, så kan ni avtala om att viss egendom inte ska vara med i bodelningen enligt 9 § Sambolagen, men även att bodelning inte alls ska ske. Det är även möjligt att helt avtala bort sambolagen, eftersom det är en dispositiv lag. Då kan ni avtala om bostaden ska delas upp i samma procentsats som motsvarar pengarna som ni gick in med i bostaden. I samboförhållanden finns det flera olika sätt att reglera förmögenhetsförhållandena samborna emellan. Det enklaste är således att ni skriver ett avtal där det framgår att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska tillämpas, eller hela sambolagen ej ska gälla, och där istället reglerar vad som ska gälla er emellan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86910)