Samboegendom - enskild egendom

FRÅGA
Jag och min sambo skall separata. Vi äger huset tillsammans. När vi köpte huset tog pengar från ett arv som var enskild egendom. Vidare så har hon bjudit på resor och annan konsumtion från detta arv.Fråga: har rätt att återkräva dessa pengar när vi separerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom

Samboegendom är den egendom som är bostad och bohag, 3 § sambolagen. I samboegendom ingår inte egendom som en person fått i gåva, erhållit i testamente eller ärvt med testamente att det ska vara mottagarens enskilda, se 4 § sambolagen.

Surrogat är en benämning inom juridiken för egendom som trätt istället för den enskilda egendomen. Ett exempel är pengar som övergår till en möbel eller pengar som köper en fastighet. Det betyder att så länge detta är avskilt från den "gemensamma förmögenhetsmassan" (exempelvis ett gemensamt konto) är den fortfarande enskild. Det betyder att vid en försäljning av huset kommer denna fortfarande att vara enskild egendom, se 4 § sambolagen.

Det betyder att huset kommer vara hennes enskilda egendom vid en försäljning.

Resorna

Det som kan sägas med resorna är att de är en gåva som ni båda har använt er av och en gåva kan man inte ta tillbaka. Pengar som är ärvda som man har förbrukat kan man inte ta tillbaka.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll