Samboegendom eller inte?

FRÅGA
Om man efter 15 år separerar som sambos för att man har utmattningssymtom och skriver över det gemensamma huset på den andra. För att senare flytta tillbaka och fortsätter leva som sambos men ändrar inte på äganderätten till huset. Vad gäller då vid en separation igen efter 5 år? Finns gemensamma barn.
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur en eventuell bodelning skulle se ut efter den ovanstående beskrivningen.

Det finns två viktiga komponenter till din fråga. Ena är äganderätten, och den andra sambolagens regler om bodelning.

Svaret på första frågan hittar vi i orginalfrågan: Huset ägs numera helt och hållet av den ena sambon.

Svaret på den andra, så måste vi konsultera SamboL:

Det föreskrivs i 3§ SamboL att gemensam bostad och bohag räknas som samboegendom. Samboegendom är vad som senare ingår vid en eventuell bodelning. Dock infördes ett undantag. Bostad räknas endast till samboegendom om det förvärvades för gemensam användning. Frågan blir då om er bostad kan sägas förvärvats för gemensam anledning. Visserligen gjordes den det för det första köpet, men den kedjan kan tänkas vara bruten nu i och med att ni separerade.

Å andra sidan då ni inte utförde, i lagens mening, en bodelning och senare återfann varandra, kan det argumenteras att ni aldrig riktigt separerad. Enligt i ljuset av §1 samboL, måste man flytta ut stadigvarande för att samboförhållande anses upphört. Om det endast var en kort separation kan det tänkas urarta sig så.

Som sagt är det endast spekulation från min sida, och det finns inget klart svar på ämnet som jag har hittat.

Hoppas det ger dig någon slags hjälp!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2730)
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad

Alla besvarade frågor (84367)