Samboegendom - Bostadsrätt

Svärmor och hennes sambo flyttade in i en gemensam hyresrätt för 25år sedan. För två år sedan blev den bostadsrätt och de köpte den. Sambon har stått ensam på på kontraket på hyreslägenheten och så även när det blev bostadsrätt. Han har även stått ensam på lånet. Sambon har nu avlidit och han har en syster som ärver efter honom. Svärmor vill ej bo kvar i lägenheten. Så min fråga är om hon har någon rätt att få ut något vid en försäljning av bostadsrätten. den är värderad till 1.800 000kr kvarvarande lån är på 700 000kr.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Rättsförhållanden mellan sambor regleras, om inget annat har avtalats, i Sambolagen (2003:376).

Om ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, exempelvis vid ett dödsfall, så skall en bodelning av samboegendomen göras om en av samborna begär detta, se 8§ Sambolagen. I det fall att förhållandet upphör på grund av dödsfall är det bara den efterlevande sambon som kan begära en bodelning, alltså inte den avlidens arvingar.

Vid denna bodelning skall så kallad skuldtäckning göras, se 13§ Sambolagen. Detta innebär att de eventuella skulder som en sambo har vid förhållandets upphörande skall täckas av dennes egendom (eller motsvarande värde) innan samboegendomen delas upp av parterna. Denna skuldtäckning avser i första hand skulder som är hänförliga till samboegendomen, se 13§ 2 st Sambolagen.

I bodelning skall som nämnts endast samboegendom ingå. Detta definieras i 3§ Sambolagen som bostad och bohag som förvärvats för sambornas gemensamma användning. För att någonting skall anses vara samboegendom krävs alltså att det införskaffats under förhållandet, för sambornas gemensamma bruk. Bostadsbegreppet definieras närmare i 5§ Sambolagen, där även bostadsrätt inkluderas under förutsättning att bostadsrätten utgör sambornas gemensamma hem.

Det faktum att din svärmors sambo ensam stått som ägare och gäldenär har här ingen betydelse om det går att visa att bostadsrätten förvärvats för deras gemensamma bruk. Tanken bakom att viss egendom är att anse som samboegendom är av skyddskaraktär. Det finns möjlighet att en av samborna tjänar mindre pengar och därför får en svagare ställning vid en eventuell separation. Att den gemensamma bostaden ingår i samboegendomen oavsett vem som har betalat är alltså ett sätt att skydda denna eventuellt svagare part.

En hypotetiskt utfall i din situation är således som följer:

Vi förutsätter att bostadsrätten är den enda samboegendomen som finns. Då skall först skulderna som denna är behäftad med täckas, 1800’-700’=1100’. Kvarvarande värde skall sedan delas lika mellan samborna, det vill säga din svärmor å ena sidan och hennes sambos dödsbo å andra sidan. 1100/2=550’. Din svärmor får alltså i vårt hypotetiska fall behålla egendom (eller motsvarande värde) för 550’ och den avlidnes syster ärver egendom (eller motsvarande värde) för 550’.

Det är sannolikt att det finns ytterligare egendom som är att anse som samboegendom och därmed skall bodelas, men som svar på din fråga så har din svärmor troligen rätt till en del av värdet av bostadsrätten.

Sambolagen kan du hitta här.

Vänligen

Christoffer TreutigerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”