Samboegendom - bostad och bohag

2016-07-17 i Sambo
FRÅGA
Har varit sambo i 17 år, inget samboavtal, köpte fastighet för 1,3milj för gemensamt boende, har betalat för alla renoveringar samt bekostat nytt tak, bergvärme, solceller etc .etc till ett värde av ca 2 milj. Min sambo hadfe inga medel att betala med. Fastighetens värde idag ca 5 milj.Vad gäller? Ska vi dela fifty/fifty trots att jag har betalat det mesta?Mvh Carl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I samboförhållanden och frågor kring hur egendom ska fördelas i ett samboförhållande finns i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör är det endast samboegendom, (se 5 – 7 §§ sambolagen) som ska fördelas mellan parterna. Som huvudregel ska egendomen fördelas lika mellan parterna. I samboegendom ingår, bostad och bohag. Att bostad och bohag ska fördelas mellan sambor gäller så länge samborna inte har upprättat ett samboavtal.

För att bostaden ska ingå i samboegendomen krävs att fastigheten i ditt fall var inköpt i syfte att vara er gemensamma bostad, samt att den därefter har nyttjats av er gemensamt. Om du t ex köpte fastigheten för att själv bo där, och något år senare träffar din nuvarande sambo som då flyttar in, då var ju inte fastigheten inköpt i syfte för att ni två gemensamt skulle bo där. Då utgör bostaden som huvudregel inte samboegendom och kommer inte att delas mellan dig och din sambo vid en bodelning. Men om du köpte fastigheten och din sambo flyttade med dig in från början, blir det svårt att bevisa att fastigheten inte var köpt för att ni gemensamt skulle bo där.

Till huvudregeln ovan finns det undantag. Om parten köpt egendom för att själv bo där och gör så, men bara en väldigt kort tid och den andra parten flyttar in och blir sambo och de gemensamt har bott och nyttjat fastigheten under en väldigt lång tid, kan en sådan fastighet ingå vid bodelning, trots att parten som köpte fastigheten där och då gjort det för eget bruk.

I många fall är det inga problem att komma överens om vem som äger vilka saker i samboförhållandet. Men är samborna inte överens kan det bli en svår fråga för den part som faktiskt köpt den mesta egendomen att bevisa att just den egendomen var köpt innan samboförhållandet, eller att den egendomen inte var köpt för att ni gemensamt skulle nyttja den. Det är ofta bevisfrågorna som kan bli svåra tyvärr.

Jag rekommenderar starkt att ni upprättar ett samboavtal. Där i kan ni reglera hur ni vill att fördelningen av egendomen ska gå till, vilken egendom som ska tillfalla vem vid det fall samboförhållandet upphör.

Jag hoppas att mitt svar är begripligt och att du känner att du fått svar på de frågor du ställde.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett samboavtal kan du med hjälp av vår avtalsmotor själv göra det här. Vi har även jurister som du kan vända dig till, som kan hjälpa dig att upprätta ett avtal.

Har du fler frågor är du alltid välkommen att återkomma.

Ha en fortsatt skön sommar.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88311)