Samboegendom, bodelning och kontantinsats.

Hej! Min sambo och jag köpte ett hus för tre år sedan. Eftersom vi inte kunde betala hela kontantinsatsen själva, gick min far in med en större summa, ca 200 000 kr. Nu ska jag och min sambo skriva samboavtal och han vill inte att dessa pengar ska återgå till mig om vi går isär utan han anser att dessa är våra gemensamma pengar. Min far däremot anser att pengarna ska återgå till mig i det fall vi går isär, eftersom detta var ett förskott på mitt arv. Vad kan min far göra för att halva mitt förskottsarv inte går till min sambo? Är det för sent att skriva ett avtal utan min sambos samtycke?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

I samboförhållanden är Sambolagen tillämplig. När ett samboförhållande upphör kan någon sambo begära bodelning enligt 8 § SL. Bodelning innebär att egendom som utgör gemensam bostad och gemensamt bohag 3§ SL ska delas lika mellan samborna, det är dock inte all egendom som ska delas. Enbart egendom som utgör gemensam bostad och bohag och har införskaffats för gemensam användning delas. Detta skulle alltså innebära att din sambo får hälften av värdet för huset och då indirekt hälften av de pengar du fått.

Undantaget är om det finns ett gåvobrev från din pappa skrivet vid tillfället då gåvan gavs, enligt både 4 § SL och Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § så är det enskild egendom bland annat om en person fått en gåva med villkor från givaren att den ska vara enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelning varken enligt Sambolagen eller Äktenskapsbalken.

Problemet i ditt fall är att den enskilda egendomen har använts för att finansiera köpet av samboegendom, vid sammanblandning av enskild egendom och samboegendom är det stor risk vid eventuell tvist att den enskilda egendomen anses förlorad.

Enligt 13 § SL får sambor avräkna skulder vid bodelning, om din far har skrivit ett skuldebrev med dig vid tidpunkten för lånet har du därför rätt att avräkna skulden vid bodelning. När man gjort bodelningens andelsberäkning och skuldtäckning så läggs överskottet samman, och delas sedan på två och vardera sambo får hälften av det.

De andra alternativen du har är att du och din sambo skriver ett samboavtal där ni reglerar hur huset delas vid separation och att Sambolagen inte ska gälla eller att ni skriver ett skuldebrev mellan varandra gällande din kontantinsats. Du kan inte skriva ett avtal med din sambo utan hans samtycke och signatur, detta vore ogiltigt.

Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvobrev, skuldebrev eller samboavtal kan ni få hjälp att göra det till fast pris här.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,


Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning