Samboegendom, bodelning och arv

FRÅGA
Hej, min sambo och jag har precis fått barn och min sambo har även ett barn över 18 år från ett tidigare förhållande. Om min sambo skulle avlida kan vi skriva ett testamente där arvet till hans son från förra förhållandet kan fördröjas? Då menar jag gemensam bostad och bohag i det. När vi flyttade ihop hade jag med mig i stort sett alla möbler och jag köper också nu de flesta möblerna till vårt hem. Kan jag på något sätt skydda det bohag som jag betalar till 100% under tiden vi bir ihop? De möbler/bohag som vi förskaffar gemensamt kan man testamentera allt detta till mig? Det bohag jag hade med mig från mitt förra förhållande tillhör väl alltid mig, och kan inte tillfalla hans son från det tidigare förhållandet? Finns det något testamente vi kan skriva jag och min sambo för ovan funderingar? Jag vill att allt lösöre i bostaden ska tillfalla mig om han avlider, och om det går att fördröja särkullbarnets arv?Tack Mvh XX
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om sambors egendom finns i sambolagen (SamboL) medan bestämmelserna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Bodelning
Om en av er avlider kan den andre begära en bodelning. Eftersom ni är sambor så måste inte en bodelning göras utan den ska endast till om en sambo begär detta, SamboL 8 §. Om du äger mer än din sambo och du inte vill att din sambos barn ska ärva din egendom så behöver du alltså inte begära en bodelning och du kan då behålla din egendom.

Samboegendom
Om en av er begär bodelning på grund av att samboförhållandet upphör (om en avlider eller ni gör slut) så ska samboegendomen delas lika mellan er. Som samboegendom räknas den bostad och det bohag som en av er eller båda har köpt för gemensam användning, SamboL 3 §. De möbler som du har köpt till ert gemensamma hem utgör ert gemensamma bohag och därmed även samboegendom och ska delas lika i en bodelning, SamboL 6 §.

De möbler som du ägde innan ni flyttade ihop är inte samboegendom. Eftersom de inte är samboegendom så ska de inte tas med i en eventuell bodelning och din sambos barn kan därmed inte ärva dessa möbler.

Samboavtal
Det går att avtala om att bodelningen inte ska göras eller att viss egendom inte ska tas med i bodelningen, ett sådant avtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna, SamboL 9 §. Du och din sambo kan alltså avtala om att det bohag som du har köpt inte ska ingå i en bodelning, detta innebär i så fall att din sambo inte har rätt till ditt bohag om ni gör slut eller att din sambos barn inte kommer att ärva den egendomen om din sambo avlider.

Arv
Eftersom ni är sambor så ärver ni inte varandra, istället ärver ert gemensamma barn och din sambos barn lika om din sambo avlider, ÄB 2 kap 1 §. Din sambo kan testamentera sitt arv till dig vilket i så fall innebär att barnen endast har rätt att få ut sin laglott direkt, vilket är hälften av arvslotten, ÄB 7 kap 1 §. Barnen måste begära jämkning av testamente för att få laglotten direkt när din sambo avlider, ÄB 7 kap 3 § 1 st.

Det går alltså att fördröja hälften av särkullbarnets arv, resterande hälften har barnet rätt att begära ut direkt.

Sammanfattning
För att skydda det bohag som du har köpt kan du välja att inte begära bodelning när samboförhållandet upphör. Ni kan även välja att genom ett samboavtal avtala om att en bodelning inte ska göras eller att exempelvis dina möbler inte ska ingå i en bodelning. För att du ska kunna ärva din sambo krävs ett testamente. Det innebär i så fall att du ni skjuter upp hälften av barnens arv tills dess att du avlider. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas. För att testamentet och/eller samboavtalet ska bli giltigt kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Du är välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister här.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98670)