Samboegendom, bodelning, bodelningsförrättare m.m.

Hej.

Jag och min sambo har precis brutit upp. Vi har bott tillsammans i 1 år i en studentlägenhet vi båda står skrivna på. Den är uppsagd av båda till den 30 september.

Jag har en fråga angående sambolagen därmed. Vi har haft delad ekonomi under hela perioden.

När vi flyttade in köpte vi nya möbler till lägenheten. Han tog den kostnaden mot att jag drog med mig av mina möbler, porslin, husgeråd och allt annat som städgrejer, galgar som kan behövas.

Pengarna han använde var ett arv från släkt, som han erhöll när vi flyttade ihop.

Jag undrar därmed hur de möbler som köptes till lägenheten bör beräknas?

Han menar på att om jag tar något hänvisar han till paragraf 4 i brottsbalken.

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enbart samboegendom ska delas mellan er. Samboegendom utgörs av bostad och saker i hemmet. Er bostad är hyrd och inte värd något. Sakerna i hemmet ska bara delas under förutsättningar att de har köpts för gemensamt bruk. Stöd för detta finner du i 3 och 6 §§ sambolagen (2003:376).

Saker som du har tagit med in i hemmet som du har haft sen tidigare är dina egna och behöver inte delas. Möblerna som din sambo köpte ska delas mellan er, oavsett vem som har betalat för dem. Det faktum att pengarna har sitt ursprung i ett arv har enbart betydelse om det i ett testamente har framgått att pengarna ska vara mottagarens (din sambos) enskilda egendom. Om det inte tydligt framgår i testamentet, så spelar det ingen roll att pengarna kommer från ett arv. Stöd för detta finner du i 4 § punkt 3 sambolagen.

Ni har rätt till hälften av möblernas värde var. Ni har själva möjlighet att värdera och komma överens om en lösning. Kan ni inte enas om fördelningen, får du vända dig till domstolen som kan förordna en bodelningsförrättare som kommer att ordna det för er.

Med paragraf 4 brottsbalken får jag anta att han menar 10 kap. 4 § brottsbalken (1962:700). Där stadgas brottet olovligt förfogande. Det kan vara aktuellt om du tar något som tillhör din sambo. Det krävs dock att han kan visa att saken tillhör honom, exempelvis genom att uppvisa kvitto.

Jag rekommenderar att ni kommer överens om en lösning själva. Notera att ni ska dela på allt som har köpts för gemensamt bruk. Det verkar enbart vara möblerna som han har köpt. De ska delas lika mellan er, under förutsättning att pengarna som han köpte möblerna med inte var hans enskilda egendom. Kommer ni inte överens, får du vända dig till tingsrätten i den stad som ni bor i.

Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning