Samboegendom - bodelning

FRÅGA
HejMin syster håller på att separera från sin sambo och de har lite olika åsikter om vissa saker i bodelningen. Så jag hoppas kunna få lite svar för att hjälpa henne. Hur fungerar det i en bodelning mellan sambos om hon i detta fallet fått ta över möbler från vår mamma när hon sålde sitt hus och inte fick plats med dessa möbler längre? Mamma gav inte bort dem i present utan min syster fick ta över dem. Ska dessa ingå i bodelningen då? Sedan undrar jag också hur det ser ut med ett företag som han i detta fall startade under deras förhållande med gemensamma pengar, hur ska detta delas/ersättas vid separation?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen

När två personer bor tillsammans och är i ett förhållande sambos, så är det sambolagen som gäller. Med sambos menas att två personer i ett förhållande som stadigvarande bor tillsammans, 1 § sambolagen. Samboförhållandet upphör exempelvis när någon av samborna flyttar isär, 2 § sambolagen. I ditt fall är det detta som har hänt, att två personer inte längre vill vara tillsammans.

Samboegendom

Det som anses vara samboegendom framkommer i 3 § sambolagen, den förklarar att samboegendom är den egendom som är sambornas gemensamma bostad och bohag. Det ska poängteras att dessa saker ska vara införskaffande tillsammans eller i syfte att det ska vara för er tillsammans.

Bodelning enligt sambolagen

När ett samboförhållande upphör, enligt 8 §, kan bodelning ske mellan samborna, om någon påkallar bodelning. För att poängtera, så krävs det att det är någon av samborna som påkallar bodelning. All egendom som är samboegendom kommer att delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Det som skall delas lika kan exempelvis vara ert hus eller om ni köpt en TV tillsammans osv. Men det framkommer av 8 § sambolagen att bodelning ska påkallas senast ett år från det samboförhållandet upphörde. Om det inte sker vad händer då? Jo, eftersom sambolagen inte längre är tillämplig betyder det att ni kommer att dela upp egendomen som om ni vore två kompisar som bott ihop, alltså att var och en tar det som den personen äger. Helt enkelt, det man äger tar man med sig.

De möbler som din syster fått av er mamma så kommer de högst troligen att vara gemensamt bohag. Det framkommer av 4 § sambolagen att samboegendom som inte ska ingå är egendom som man exempelvis fått i gåva och med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, alternativt att egendomen har erhållits genom testamente osv. Tyvärr kan jag inte svara på frågan i större utsträckning än så, eftersom jag inte har mer information om det. Men jag skulle nog säga att detta är samboegendom.

När det kommer till pengarna, de utgör inte samboegendom enligt lagen. Detta är något som de helt enkelt får komma överens om hur de ska göra.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92013)