Samboegendom - bil

FRÅGA
Hej, jag & min sambo saka separaera, vi har 2 bilar gemensamt, dock står båda bilarna på mighan har valt att behålla den ena, den andra ska säljasdet kostar 2500sek att skriva över bilen på honom, är detta något jag måste vara med att betala?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När sambor separerar så är det först och främst samboegendomen som ska delas lika mellan parterna.

Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som är köpt med samboförhållandet för ögonen. Egendomen ska alltså vara inköpt för gemensam användning och gemensamt bruk. En bil anses inte utgöra bohag vilket gör att det heller inte enligt huvudregeln ska delas lika vid en separation, utan det är den som äger bilen som har rätt till den. Den som är ägare är inte den som är registrerad på bilen utan den som de facto har betalat bilen.

Man kan alltså samäga en bil trots att den bara är registrerad på en person. Om båda personerna i förhållandet har betalat på bilen kan det alltså vara så att båda äger den ändå. Om din sambo inte har betalat något, kan han dock inte göra anspråk på bilen utan hon måste kunna visa att hon betalat.

Dock, genom Högsta domstolens rättspraxis har en princip om så kallad dold samäganderätt fastställts som innebär att en sambo vid separation kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andre sambon som utåt sett står som ägare till den.

HD har ställt upp 3 st. kriterier som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska föreligga. Dessa är;

1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).

Om kriterierna är uppfyllda antas det alltså föreligga en avsikt att egendomen ska brukas gemensamt vilket som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.

Det är svårt för mig att utifrån den informationen du angett i din fråga bedöma om det föreligger dold samäganderätt. Men om sådan föreligger så har ni båda rätt till halva värdet av bilarna och då är det mest rimligt att ni ska dela på kostnaden för att bilen ska skrivas över.

Föreligger det inte dold samäganderätt är det du som äger bilen och då är det du som har rätt till bilens värde. I så fall skulle jag påstå att det är sin sambo som får köpa ut bilen från dig och även han som får stå för kostnaden att skriva över den - detta är en fråga som ni kan avtala om gemensamt. Det finns ingenting som säger att han eller du ska betala för överskrivningen på rättslig väg.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2758)
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

Alla besvarade frågor (85316)