Samboegendom, ärver sambor varandra?

FRÅGA
HejJag har nyligen blivit sambo (2015-02), i detta fall ha min flickvän flyttat in till mig. Jag äger lägenheten dvs en bostadsrätt som jag köpt/införskaffat (2014) för att bo ensam. Nu har vi dock beslutat att bo ihop och ansåg att vi vill bo tillsammans i min lägenhet. Fråga 1: Vid en eventuell separation eller vid dödsfall: Kommer jag att få problem med min lägenhet dvs skulle den tillfalla (hälften) till min flickvän? Fråga 2: De möbler, tavlor, egendom jag införskaffat innan vi flyttade ihop är dessa säkrade även efter en eventuell separation. Dvs jag äger mina saker och hon sina saker som hon tog med sig in i boet?! Det vi köper eller införskaffar tillsammans framöver ska man dela på vid en eventuell separation/dödsfall. Fråga 3: Min flickvän har ett barn, jag har själv inga barn. Jag vill att min syster ska ärva mig och min egendom. Är det något jag måste tänka på? Fråga 4: behöver jag och min sambo skriva något så att det finns bevis på vad hon äger dvs haft med sig i (möbler mm) in i boet respektive vad som är mitt innan vi flyttade ihop? Detta om jag eller hon skulle gå bort eller separera, även med tanke på att hon har ett barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline för din fråga. Din fråga rör sambolagen, här.

Fråga 1: Vid en eventuell separation kommer bostadsrätten inte att ingå i det underlag som utgör samboegendom, dvs hälften kommer inte tillfalla din flickvän. Detta då du införskaffat lägenheten utan syfte att den skulle användas gemensamt, se 3 § Sambolagen. Inte heller kommer lägenheten ingå i en eventuell bodelning ett eventuellt dödsfall av samma anledning. Vidare ärver sambor inte varandra (om inte testamente stadgar annat) så lägenheten kommer inte tillfalla din flickvän, jfr 3:1 ÄB.

Fråga 2. Eftersom att det bohag som införskaffats före ni blev sambos inte utgör samboegendom, 3 § SamboL, kommer denna egendom inte ingå i en eventuell bodelning. Bohag och bostad som dock införskaffas för gemensam användning under tiden ni är sambor kommer dock utgöra samboegendom och ingår i en bodelning. Detta kan ni dock reglera genom samboavtal.

Fråga 3. Då du inte har några barn och sambor inte ärver varandra, kommer din kvarlåtenskap att ärvas av dina föräldrar. Om ingen av föräldrarna är vid liv ärver dina syskon, i detta fall din syster, kvarlåtenskapen, se 2 kap. ÄB. Vill du ha en annan arvsordning går detta att reglera via ett testamente.

Fråga 4. För eventuella bevisfrågor är skriftliga dokument som pekar ut vad som ägs av vem att rekommendera, särskilt om man varit sambor en längre tid. Egendom som egentligen är enskild har en tendens att annars sammanblandas så att det blir närmast omöjligt att visa vem som äger vad.

Vidare vill jag upplysa dig om att sambolagen är dispositiv, dvs den tillämpas bara om man är oense om hur ens förehavanden ska lösas. Detta innebär att en eventuell separation där ni båda är överens om hur ni ska fördela egendomen inte behöver följa sambolagen.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll