Samboegendom

FRÅGA
Min sambo och jag har separerat. P.g.a. att jag kände mig hotat har jag sovit hos vänner. Vi har barn tillsammans och delar för tillfället på vårdnaden. Min fd.sambo har inte varit skriven på fastigheten förrän hösten 2020. Jag och barnen har varit skrivna där hela tiden. Nu vill ex-sambon ha mer pengar vid bodelningen för han har betalt mer på fastigheten .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad din sambo har rätt till att få ut i bodelningen.

Svaret på din fråga beror på omständigheterna, vilken typ av fastighet gäller det? Står ni båda som ägare/låntagare? Köpte ni fastigheten tillsammans?

Huvudregeln i 8 § Sambolagen (2003:376) är att samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör vid en separation. Enligt 8 § 2 st ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta kan dock sambor eller blivande sambor avtala bort (9 § ). Efter att man räknat in värdet på samboegendomen så ska denna delas lika mellan parterna.

Eftersom jag inte har kännedom alla nödvändiga omständigheter i ert fall så går det inte att ge ett rakt svar, men jag hoppas att du ändå fick vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91350)