Samboegendom?

Hej!

Min mor, som i år fyller 80 år, köpte för ca 10 år sedan en nyproducerad lägenhet som vid köpet ännu inte var färdigställd. Något år innan hon skulle flytta in i lägenheten träffade hon en jämngammal man som nu är hennes livspartner. De flyttade då tillsammans in i den nya lägenheten och blev därmed sambo. De har nu bott i lägenheten i sju år. Min mor står dock ensamt som ägare till lägenheten till 100%, och lägenheten köptes inte ursprungligen i syfte till att båda skulle bo där.

Frågan är nu vad som händer framöver om/när min mor går bort. Kommer han ha besittningsrätt till lägenheten?

Och vad gäller om min mors sambo skulle gå bort först? Har hans barn rätt till del av lägenheten i form av arv?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Samboskap regleras i Sambolagen (SamboL). I denna lag återfinns bland annat regler kring samboegendom. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §.

Enligt 5 § 1 st. 1 p. SamboL avses sambors gemensamma bostad (om inte annat följer av 7 § ) av fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Om någon av dem dör så upphör samboförhållandet och enligt 8 § SamboL och den efterlevande maken/makan kan begära bodelning, senast när bouppteckningen förrättas. I bodelningen ingår samboegendom, vilket är gemensam bostad och gemensamt bohag. Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat följer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk enligt 6 § SamboL.

Sambor har ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Det är svårt för mig att avgöra om bostaden köpt för gemensamt bruk eller inte, men så som du beskriver det så låter det som att hon har köpt lägenheten innan hon träffat sin sambo, vilket i så fall skulle leda till att bostaden inte är samboegendom och att den i så fall inte tas med i en bodelning.

Efter att bodelningen gjorts görs ett arvskifte enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.

Det som kan vara bra i det här fallet är att din mamma och hennes sambo skriver ett samboavtal där de reder ut exakt vad som ska ingå i en bodelning och vad som är deras enskilda egendom. På så vis är det lättare att göra en bodelning, och de får igenom sin vilja. Enligt 9 § SamboL är det enda formkravet för ett samboavtal att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Det finns inget krav på vittnen, men däremot kan det vara bra ur bevissynpunkt. Det går utmärkt att upprätta ett samboavtal utan att anlita en jurist.

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning