Samboegendom

FRÅGA
Har varit sambo i 2 år. Jag ventade på salg av hus från tidligare förhållande och köpte så hus vi flyttade inn ihop i der vi nu har bodd i 10 mnd. Jag har delad vårdnad av son från tidligare. Har min nya sambo krav på på något av huset som jag har köpt. Alt står på mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad jag förstår av din fråga finns det två hus i det aktuella fallet.

1. Huset som du haft från ett tidigare förhållande.

2. Nyköpt hus där du flyttat in med din sambo.

Huvudregeln, för att en person ska ha krav på egendom, är att den antingen ska vara gemensamt ägd, eller att egendomen definieras som samboegendom. I det andra fallet kan kravet ställas vid bodelning, där denna egendom ska ingå. Samboegendom är bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Vad jag förstår köpte ni huset för att tillsammans flytta in där. Det nyköpta huset kommer därför definieras som samboegendom, och kommer ingå vid en eventuell bodelning. Huset kan även vara samägt, om det är så att din sambo har bidragit med något kapital vid införskaffandet av bostaden - såfall kommer egendomen ägas av er båda.

Gällande hus nummer 1 har din sambo inga krav på denna, om ingenting särskilt är avtalat. Detta är p.g.a. att egendomen (av vad jag förstår), har ägts av dig redan innan ni blev sambos. Som jag skrev ovan krävs det att egendomen har köpt för gemensam användning för att bli sedd som samboegendom.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?