Samboegendom

FRÅGA
Om man varit med och amorterat på sambons radhus och nu skall separera. Kan man få tillbaka någonting? Sambon har ju nu fått en framtida vinst vi försäljning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (samboegendomen) som utgångspunkt delas lika om någon av samborna begär det, se 3, 8 och 14 §§ Sambolagen (2003:376) (SamboL) (här), (här) och (här). Vid bodelningen ska samboegendomen delas lika mellan samborna, oberoende av vem som egentligen betalt för det, 3 § SamboL (här).

Ifall din sambos syfte med köpet av radhuset var att det skulle utgöra er gemensamma bostad, ska radhuset delas lika mellan er trots att det endast är den ena sambon som står som ägare.

Om din sambo vid förvärvet av radhuset inte hade för avsikt att det skulle utgöra er gemensamma bostad, kommer det däremot inte heller utgöra samboegendom i lagens mening, trots att du varit med och amorterat för bostaden. Om bostaden inte utgör samboegendom blir den inte heller föremål för en bodelning där värdet av radhuset delas lika.

Bestämmelserna om sambodelning är dock dispositiva, vilket innebär att man genom skriftliga avtal kan bestämma att annat än det som står i lagen ska gälla, se 9 § SamboL (här). Om du och din sambo är överens om att radhuset ska delas lika kan ni alltså avtala om detta.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?