Samboegendom

FRÅGA
Hej! Jag tänkte göra en bodelning med min före detta, men enligt hennes far så har jag ej rätt till något även fast grejerna är köpa för gemensamt bruk. På grund av att jag ej kunde folkbokföra mig på adressen innan vi köpte sakerna. Jag var tvungen vänta ut min gamla lägenhet. Men både bostad och bohag var köpt för gemensamt bruk. Vad kan jag göra? Hjälp.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att ni inte var/är gifta, utan sambor. För sambor är sambolagen tillämplig, se sambolag.

Till att börja med är det nödvändigt att utreda om det överhuvudtaget uppstått ett rättsligt samboförhållande mellan er. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se sambolagen. Du måste inte vara folkbokförd vid den gemensamma bostaden för att det ska uppstå ett samboförhållande, ett sådant kan föreligga ändå. Det brukar dock talas om en presumtion (dvs. utgångspunkt) att samboförhållande är för handen när båda är folkbokförda på samma adress. Om det finns gemensamma barn utgör även detta en presumtion för ett samboförhållande.

När du väl blev folkbokförd på den gemensamma adressen blev således samboförhållandet definitivt. Även om sakerna köptes in innan denna punkt kan de ändå bli samboegendom. Det avgörande är avsikten med köpen. Är de tänkta att vara för gemensamt bruk blir de samboegendom och kan bli föremål för bodelning. Ha dock i åtanke att det bara är bostad och bohag som kan bodelas, se . Du kan alltså begära bodelning för att få ut din del av sakerna trots att du vid köptillfället inte var folkbokförd på adressen. Det är däremot till fördel i bevissyfte om ni flyttade ihop i nära anslutning till inköpen. Skedde köpen långt innan du flyttade in så kan det bli svårt att styrka att de är inköpta för gemensamt bruk.

Om du vill påkalla bodelning, vilket du alltså har rätt att göra om du vill, så bör du inte vänta längre än ett år. Preskriptionen för påkallande av bodelning vid samboförhållande är nämligen ett år, se .

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänlig hälsning

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?