Samboegendom

FRÅGA
Hej!När samboegendom delvis förvärvas genom arv, delvis genom köp. Vad gäller vid bodelning? Tack!Vänligen,
SVAR

Hej,

Samboförhållande regleras i sambolagen (2003:376). Vid bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphör (8 § SamboL). Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).

Det finns dock undantag från vad som ingår i en bodelning. 4 § 3 p. SamboL:

Egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda.

Det innebär att om egendomen ärvdes med villkor att egendomen skulle vara sambons enskilda ska denna egendom inte ingå i bodelningen. Egendom som köps för sambornas gemensamma användning ska som huvudregel ingå i bodelningen. Det finns även möjlighet för samborna att avtala om vad som ska ingå i bodelningen, enligt 9 § SamboL.

Se sambolagen, här

Hoppas svaret var till Din hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Betyder det att möbler som delats upp bland en sambopart (person A) och dennes syskon efter en förälders bortgång utan att vara specifikt testamenterade för enskilt bruk skulle ingå i samboegendomen för person A och dennes sambo?
2016-03-01 23:35
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85250)