FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal04/12/2015

Samboegendom

Samboseparation.

Det playstationspel som en av parterna hade med sig till det gemensamma boendet, räknas inte som

samboegendom. Men om spelet har blivit uppdaterat till nyare modell ,hur blir det då ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Vid en samboseparation är det Sambolagen som är tillämplig lag, den hittar du här. Om ett samboförhållande upphör är det samboegendomen som, på begäran av någon av samborna, ska delas lika mellan dem. Det som räknas som samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen.

Den första frågan blir alltså huruvida spelet räknas som gemensamt bohag:
Gemensamt bohag definieras i 6§ Sambolagen. Enligt paragrafen avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Enligt sambolagens förarbeten räknas till annat inre lösöre bland annat textilier, konst och prydnadsföremål, radio och TV apparater. Någon fullständig uppräkning av lösöre som ska utgöra gemensamt bohag har dock inte gjorts. Avsikten är att allt inre lösöre som normalt ingår i ett hem ska utgöra bohag. Till detta skulle möjligen ett playstation kunna räknas.

Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Detta betyder alltså att om det bara är den ena sambon som faktiskt spelat på det skulle det inte utgöra bohag enligt 6§ och inte heller räknas som samboegendom.

Enligt 7 § ska till sambornas gemensamma bohag inte räknas egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. Exempel på sådant är hobbyredskap, idrottsutrustningar och samlingar av föremål. Det är inte omöjligt att ett playstation skulle kunna undantas enligt denna bestämmelse om det kan ses som en fritidsaktivitet liknande de ovan nämnda.

Den andra frågan blir om spelet förvärvats för gemensam användning, vilket också är ett krav för att det ska utgöra samboegendom. Om spelet köptes i syfte att det bara var en person som skulle använda det, är det inte samboegendom och ska inte delas vid en bodelning.

Alltså, huruvida spelet är att anse som samboegendom beror på.

Det räknas som samboegendom om:

- det kan räknas som något som normalt ingår i ett hem och
- spelet införskaffades för gemensamt bruk

Det räknas inte som samboegendom om:

- det inte kan anses som något som normalt ingår i ett hem,
- om endast en av samborna har spelat på det,
- om det är något som används som en hobby eller något annat fritidsändamål, eller
- om syftet med inköpet var att bara en av samborna skulle använda det.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica AhlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?