Samboegendom

Hej!

Om jag blir sambo utan att skriva något avtal... hur går det med mina baktillgodohavanden och aktier om vi

1/ separerar 2/ jag dör!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

1) När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Den egendom som ingår vid en bodelning mellan sambor är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (samboegendom). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta innebär att dina banktillgodohavanden och aktier inte ingår vid en eventuell bodelning. Se 3, 6 och 8 §§ sambolagen (2003:376). 2) Sambor har ingen legal arvsrätt, men den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning om samboförhållandet upphört till följd av att en av samborna avlidit. Den efterlevande sambon har rätt att få ut så mycket av samboegendomen att det i den mån det räcker motsvarar två basbelopp vid tiden för dödsfallet. Inte heller här innefattas banktillgodohavanden och aktier. Se 18 § sambolagen (2003:376).


Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”