Samboegendom

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo köpte bostadsrätt för över 20 år sedan. Han gick in med mer pengar och vi skrev i köpekontraktet att han ägde 75% och jag 25%. Vi har fått fler barn och senare köpt större bostadsrätt. Vi bad vid detta köp mäklaren ändra ägandet till 50/50, men så gjordes inte då mäklaren uppgav att det skulle försvåra kontra ktsskrivandet pga regler runt reavinstbeskattning. Innebär detta att jag endast har rätt till 25% av bostaden om min sambo skulle avlida eller om vi skulle separera? Kan tilläggas att vi aldrig har upprättat något samboavtal.Med vänliga hälsningarKatarina
SVAR

Hej,

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Om någon av er dör eller om ni vill separera gör ni en bodelning. I en bodelning mellan sambos skall samboegendom ingå, detta framgår av 8§ sambolagen som du hittar här. Samboegendom är den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, 3§ Sambolagen. För att avgöra om bostaden utgör samboegendom har att göra med för vilket syfte bostaden förvärvades. För att en bostad, oavsett bostadstyp, ska anses vara gemensam bostad och därmed samboegendom ska den vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål". Om ni förvärvade fastigheten och har brukat den för detta ändamål delar ni lika på den vid en eventuell bodelning, oavsett vem som på papperet står som ägare. Detta följer av 14 § Sambolagen som anger att samboegendomen ska delas lika mellan samborna vid en bodelning.

Vad jag förstår av er situation råder det inget tvivel om att ni förvärvade bostaden tillsammans i syfte att ha den som er gemensamma bostad och har sedan också bott i den tillsammans. Bostaden är alltså samboegendom i enlighet med 3 § Sambolagen och all sådan egendom ska delas lika vid en bodelning för sambos enligt 14 § Sambolagen. Vid en eventuell bodelning har du alltså rätt till 50% av bostadens värde, även fast du endast äger 25% på papperet. Detta gäller oavsett om din sambo avlider eller om din sambo dör. Du behöver alltså inte skriva ett samboavtal för att få rätt till 50% av bostaden.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86487)